'Meer ruimte voor wandelaar en fiets nodig in Stad Groningen, haal eventueel rijstrook voor auto weg'

Fietsers wachten donderdag in de middagspits voor de verkeerslichten bij de Herebrug, en dan is het voor coronatijden best druk. Foto: DvhN

Fietsers vragen zich af of ze vanwege de coronacrisis nog wel genoeg ruimte hebben in de stad Groningen.

Hoewel het autoverkeer sterk is afgenomen, krijgen auto’s op sommige kruispunten nog steeds twee keer zo vaak groen als fietsers. Als gevolg daarvan staan zij bij elkaar te wachten voor het rode licht. Dat is oud nieuws, maar sinds de coronacrisis voelt dat niet goed, en het mag eigenlijk ook niet. Door de wachttijd blijven fietsers langere tijd bij elkaar, ook als het weer groen is.

Nageleefd

De anderhalve meter samenleving die de coronacrisis heeft geïntroduceerd, kan onderweg beter worden nageleefd als het fietsverkeer beter doorstroomt. Maar ook op veel fietspaden gaat het niet goed omdat ze niet breed genoeg (ook de nieuwe niet altijd) zijn voor inhalende hardfietsers, en brommers en scooters. Achter elkaar blijven hangen in het tempo van de langzaamste, blijkt in de praktijk lastig voor tweewielers. Anderhalve meter afstand houden, is niet vol te houden.

Het Groninger raadslid Benni Leemhuis (GroenLinks) is benieuwd of het college eventueel straten of rijbanen wil afsluiten, of andere aanpassingen wil doen, om voetgangers en fietsers de ruimte te geven, nu het autoverkeer toch sterk is afgenomen.

Hij signaleert dat veel steden in de wereld, onder meer in België, Duitsland en de Verenigde Staten, al soortgelijke verkeersmaatregelen treffen. Die zorgen ervoor dat bewoners voldoende afstand kunnen houden en toch veilig buiten zijn.

Openbare ruimte

Ook Nederland denkt na over de invloed van het coronavirus op de openbare ruimte. Verstandig, aldus Leemhuis. ,,Nu het erop lijkt dat er maanden en misschien wel jarenlang maatregelen nodig zijn, moeten we de openbare ruimte en het verkeer zo vorm geven dat mensen buiten voldoende afstand kunnen houden. Lopend, fietsend en in het openbaar vervoer.’’

Hij wil dat de gemeente op korte termijn onderzoekt welke knelpunten er zijn om 1,5 meter afstand te houden, met name in de binnenstad, dorpscentra en oudere wijken. ,,Is daar voldoende ruimte voor voetgangers op stoepen? Worden voetgangers en fietsers te lang opgehouden waardoor ze de 1,5 meter niet kunnen naleven? Zijn er obstakels of andere belemmeringen door werkzaamheden?’’

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) vindt dat GroenLinks terecht aandacht vraagt voor de problematiek, maar volgens hem is het nog te vroeg voor een inventarisatie van de problemen. ,,De invloed van de 1,5 meter samenleving op de openbare ruimte is pas goed te zien als het weer drukker wordt. Zo lang iedereen nog zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt, lukt dat niet. Maar onze handhavers houden drukke plekken wel permanent in de gaten en we treffen waar nodig maatregelen, zoals met de warenmarkt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu