Rijk onderzoekt of meer statushouders in tijdelijke woningen gehuisvest kunnen worden zoals ook in Eelde gebeurt

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van asielzaken is een van de bewindslieden die pleit voor alternatieve huisvesting voor statushouders Foto: Huisman Media

Het rijk wil dat meer statushouders die nu nog in een regulier azc verblijven, elders een tijdelijke huisvesting krijgen, zoals dat nu al in Eelde gebeurt.

Dat blijkt uit de Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering . Een rapport van onder meer de ministeries van justitie en veiligheid en binnenlandse zaken dat mede bedoeld is om de huisvesting van statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, te versnellen.

Zulke statushouders hebben recht op een woning. Elke gemeente krijgt daarom via een zogenoemde taakstelling elk half jaar de opdracht een bepaald aantal van hen te huisvesten. Vaak lukt dat niet en mede daardoor zitten momenteel in de azc’s ruim 8800 statushouders te wachten op een huis, op een totaal van ruim 27.500 azc-bewoners. Al die wachtenden maken ook dat er minder plek is voor nieuwe asielzoekers.

Voormalige vliegschool

Om wat meer plek te krijgen, heeft het COA de voormalige vliegschool in Eelde als tijdelijke huisvesting voor statushouders in gebruik. De rijksoverheid wil dat gemeenten meer gaan inzetten op dergelijke zogenoemde tussenvoorzieningen waarbij gedacht kan worden aan leegstaande gebouwen. De statushouders wonen dan weliswaar nog niet in hun definitieve woning maar zitten niet meer in een azc. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil de mogelijkheden voor de tussenvoorzieningen de komende weken verder uitwerken.

Datzelfde ministerie werkt ook aan regeling waarbij gemeenten financieel worden gestimuleerd om statushouders sneller te huisvesten. En dan met name grote gezinnen. Volgens het rijk hebben de gemeenten het vaak moeilijk met het vinden van een plek voor zulke gezinnen, ook omdat er niet altijd sociale huurwoningen voor deze doelgroep aanwezig zijn. Hoe de regeling er precies uit gaat zien, is dus nog niet bekend, zo zegt ook een woordvoerster van hetministerie. Wel dat het de bedoeling hem de komende lente van kracht te laten worden, eerst als proef.Nieuws

menu