'Meerdere oorzaken voor vaarongelukken Lemmer-Delfzijl'

Een aanvaring tussen een binnenvaartschip en een plezierjacht op het Prinses Margrietkanaal, zomer 2013.

Op de vaarweg Lemmer-Delfzijl zijn in tien jaar 343 aanvaringen geweest, maar daarvoor is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen.

Dat concludeert Rijkswaterstaat op basis van eigen onderzoek. Op de veelgebruikte vaarweg kwamen tussen 2006 en 2016 343 vaarongelukken voor.

Vier doden

300 aanvaringen vonden plaats tussen schepen en bruggen, geleidewerken of de oever. Hierbij gaat het vooral over de beroepsvaart. In 43 gevallen ging het om aanvaringen tussen schepen onderling, met name bij de recreatievaart. Hierbij vielen vier dodelijke slachtoffers.

Met name op het Prinses Margrietkanaal moet de beroepsvaart de vaarruimte vaak delen met recreanten. Langs dit deel van de noordelijke vaarweg passeren jaarlijks zo’n 15.000 binnenvaartschippers en 20.000 recreatieschepen.

Kolenschepen

Vooral sinds 2014 is het aantal ongevallen fors gestegen. Dat komt volgens Rijkswaterstaat deels door een betere registratie, maar ook omdat er sinds dat jaar kolentransporten met duwbakken plaatsvinden op de vaarweg.

De kolenschippers zijn relatief onbekend met de vaarweg. Bovendien kunnen hun schepen maar beperkt manoeuvreren en varen zij volgens Rijkswaterstaat onder hoge tijdsdruk om de nieuwe centrale in de Eemshaven van kolen te voorzien.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu