Meerdere tracés voor dubbele N33

Asfalt. FOTO ARCHIEF DVHN

De voorgenomen verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam verdeelt het dorp Tjuchem. Twee werkgroepen beijveren zich voor evenzoveel tracés.

De voorgenomen verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam verdeelt het dorp Tjuchem. Twee werkgroepen beijveren zich voor evenzoveel tracés.

Niemand gelukkig
De provincie wil de N33 over het huidige tracé verdubbelen, Rijkswaterstaat wil de bocht ter hoogte van bedrijventerrein Fivelpoort eruit halen en de Werkgroep N33 Tjuchem zoekt het daar ergens tussenin.

Deze Tjuchsters stellen dat niemand in het dorp gelukkig is met de verdubbeling, maar dat men er het beste voor het dorp moet zien uit te slepen. Ondermeer door de aanleg van een aquaduct in het Afwateringskanaal en het vereenvoudigen van de aansluiting bij Siddeburen.

Plan
N33dubbelveilig, ook uit Tjuchem, kiest voor een rigoureuze aanpak en trekt de N33 vanaf Noordbroek min of meer rechtdoor naar Appingedam. Dit tracé is korter en kan aangelegd worden terwijl de huidige N33 in gebruik blijft. Het meningsverschil betekent niet dat beide actiegroepen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Werkgroep N33 presenteerde haar plan aan gemeenteraadsleden van Slochteren en gedeputeerde Fleur Gräper.

Bij Siddeburen ontstaat in het plan van N33dubbelveilig geen verkeersknooppunt (met stilstaand en optrekkend verkeer als gevolg van de aanleg van twee rotondes) en voor vrachtverkeer komt er een goede aansluiting op de N362 naar Delfzijl. ,,Tweeënhalve kilometer korter, betekent minder reistijd, minder uitstoot en absoluut veiliger'', zegt woordvoerder Gerrit de Vries.

'Veiliger en sneller'
Verladersorganisatie EVO vindt samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN) dat het initiatief van n33dubbelveilig bestudeerd moet worden. ,,Wij voorzien schaalvergroting in de transportsector, met langere vrachtwagens en hogere containers. Die kunnen op het voorgestelde kortere alternatief niet alleen beter uit de voeten, maar het is ook veiliger en sneller'', zegt regioadviseur Arno van Dijk.

De Vries vindt dat een nieuwe weg in één keer goed moet worden aangelegd. ,,De huidige vierbaansweg tussen Assen en Zuidbroek wordt ervaren als een onveilige weg. Het is een hele sobere, kale weg, die mensen paniekerig maakt en uitnodigt tot hard rijden. De weg is onveilig door het ontbreken van vluchtstroken, reden waarom er vaak bermongelukken gebeuren.''

De Vries stelt dat wanneer de N33 een veilige A33 wordt, die de zuidelijke ringweg om Groningen heen ontlast. ,,Dan ga je bij Assen van de A28 af en rijd je over de A33 naar Delfzijl en de Eemshaven.'' De definitieve tracékeuze wordt in 2018 gemaakt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu