Meerjarenplan Alders voor raden te mager

Een huis met bevingsschade in Sauwerd Foto Archief Kees van de Veen

Het meerjarenprogramma van nationaal coördinator Hans Alders helpt niet om het vertrouwen in de overheid te herstellen.

Het meerjarenprogramma van nationaal coördinator Hans Alders helpt niet om het vertrouwen in de overheid te herstellen.

De gemeenteraad van Winsum trekt daarom bij ‘Den Haag' aan de bel. De hoop is gevestigd op de Tweede Kamer, nu Alders een aantal voor de raad belangrijke punten heeft laten liggen.

Niet van ons
Als een van de laatste kreeg de gemeenteraad van Winsum deze week het definitieve plan onder ogen. ,,Als mosterd na de maaltijd'', schamperde PvdA-fractievoorzitter Jan Willem Nanninga. ,,Wij hebben het gevoel dat onze mening er niet zoveel meer toe doet.''

Het grootste deel van de ingediende verbeterpunten heeft het plan niet gehaald, constateerde de raad. ,,Het college spreekt over ons meerjarenprogramma, maar daar zijn wij het niet mee eens'', aldus Piet Wieringa van GemeenteBelangen. ,,Dit is niet ons programma.''

Motie
De voltallige Winsumer raad ondertekende dinsdag een motie waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen de door Alders gemiste punten te realiseren. De term ‘aardbevingsschade' moet worden vervangen door het ruimere ‘mijnbouwschade' en er moet een regeling komen om huiseigenaren te ontzorgen. Ook moet de gasproductie omlaag en dient de waardevermeerderingsregeling te worden voortgezet.

Over dat laatste punt is het parlement het zelf ook al eens, zo bleek diezelfde avond tijdens het gasdebat met minister Henk Kamp. Een dag eerder hadden de raden van Hoogezand-Sappemeer en De Marne hierover nog een motie richting Den Haag gestuurd.

,,Compensatie zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn'', stelt het Winsumer raadslid Nanninga. Hij noemt het idee van econoom Flip de Kam om die door middel van belastingverlaging aan de inwoners ten goede te laten komen‘heel interessant'. ,,Dat willen we graag verder uitgewerkt zien.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu