Eigenaar van camping Grunopark bij Meerstad wil niet wijken voor de uitbreidingshonger van Groningen. 'Maar alles is te koop'

Persoonlijke, vertrouwelijke en soms ook zeer emotionele gesprekken. Zo karakteriseert Bureau Meerstad het individuele overleg dat met tien grondeigenaren in de omgeving van het woon- en watergebied wordt gevoerd. Meerstad wil richting Harkstede verder kunnen uitbreiden.

Het Grunopark is bekend door de waterskibaan nabij de camping.

Het Grunopark is bekend door de waterskibaan nabij de camping. Foto: archief Huisman Media

Bureau Meerstad bevestigt inmiddels dat kijktuin De Drie Wilgen in Harkstede is aangekocht. De blik is gericht op het gebied tussen de Kooilaan en de Pilotenweg (Meerstad Midden-Oost). De grond is nodig voor woningbouw. Uitgangspunt is ook hoe Harkstede de vruchten kan plukken van een groter Woldmeer. ,,Dat willen we samen met de gemeente Midden-Groningen oppakken’’, aldus de woordvoerster van Bureau Meerstad.

Volgens het ontwikkelbedrijf wordt bij de aankoop van gronden gekeken naar persoonlijke kwesties en situaties van eigenaren. Gesprekken of onderhandelingen verkeren in een verkennend of een vergevorderd stadium. De gemeente heeft inmiddels drie percelen in bezit.

Eigenaar Piet Swieters van camping Break Out Grunopark bevestigt de interesse. Hij zegt dat de gemeente Groningen drie of vier keer heeft aangeklopt. ,,Tien jaar geleden kwamen ze al met een bod waar ik onmogelijk op in kon gaan.’’ Nu de kavels als warme broodjes over de toonbank gaan, is het spel echt op de wagen. ,,Ik zie wel wat er gebeurt’’, zegt Swieter. ,,Tot dusver ligt er geen overeenkomst, maar ik acht niks onmogelijk. Alles is te koop.’’

‘Zaak hier voor elkaar gekregen’

De 78-jarige Swieter wacht rustig af. Hij heeft de leiding van camping Break Out Grunopark enige tijd geleden in handen gegeven van zijn dochter. ,,De gemeente heeft vast gedacht: die man zal er wel zat van zijn. Dat is niet het geval. We weten heel goed wat we aan het doen zijn. Ik heb de zaak hier voor elkaar gekregen.’’

 

Op zijn beurt vraagt Swieters zich af waarom Meerstad alsmaar moet groeien. ,,In 2008 was er een financiële crisis. De gemeente heeft toen 60 miljoen euro op het project moeten afschrijven. Nu het goed gaat zou de gemeente met het geld dat nu wordt verdiend wat reserve kunnen kweken. Waarom is ze niet tevreden met de huidige situatie?’’

Groter dan Paterswoldsemeer

Bureau Meerstad laat weten dat de mogelijke uitbreiding van Meerstad geheel strookt met de ambitie. Gewezen wordt op het masterplan uit 2005. De gemeente Groningen wil dat er 6500 tot 7000 woningen komen in Meerstad. In januari van dit jaar waren er 1024 woning- en projectkavels verkocht.

Dat aantal is de afgelopen maanden verder toegenomen. Het Woldmeer wordt in de toekomst nog ruim verdubbeld tot 350 hectare. Groter dan het Paterswoldsemeer (270 hectare). ,,Ook daar moeten veel mensen en partijen bij worden betrokken. Denk aan de gemeente Midden-Groningen. Want we willen natuurlijk ook gaan kijken hoe bijvoorbeeld ook Harkstede de vruchten kan plukken van een groter Woldmeer. Dat willen we samen oppakken’’, aldus de woordvoerster van Bureau Meerstad.

Maar het gaat tijd kosten en een en ander moet ook procesmatig doorlopen worden. Denk bijvoorbeeld aan het planologische en participatieproces. Wederom is ook zorgvuldigheid hier geboden. Daarnaast moeten we ook nadenken over welke gebieden we in welke volgorde gaan ontwikkelen. We kunnen niet alles tegelijk doen.Uitbreiding in oostelijke richting ligt voor de hand. Boven het Slochterdiep, ten noorden van Meerstad, zijn de hyperloop en een groot zonnepark gepland.

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu