Melkveehouder uit Briltil slaat bres in het boerenfront en richt eigen club op voor klimaatbestendige landbouw

Melkveehouder Alex Datema uit Briltil is oprichter van Boerenraad. Foto: Archief Geert Job Sevink

De versplintering in de boerenwereld is compleet, met de recente breuk bij Farmers Defence Force en de oprichting van ‘Boerenraad.’

Boerenraad wil een podium zijn voor boeren en tuinders die al hard werken aan meer biodiversiteit en een klimaatbestendige landbouw. ,,In deze tijd van acties lijkt het erop dat alle boeren overal tegen zijn en dat is niet het geval”, verklaart initiatiefnemer Alex Datema uit Briltil, het buurtschap bij Zuidhorn.

Datema is tevens voorzitter van BoerenNatuur, het samenwerkingsverband van de agrarische collectieven die zich bezighouden met natuur en landschap.

De oprichting is opmerkelijk omdat Nederland al dertien boerenorganisaties telt die vanwege de stikstofproblematiek tijdelijk hun krachten gebundeld hebben in het Landbouw Collectief. Het gaat onder meer om LTO, NMV (Melkveehouders Vakbond), Grondig (grondgebonden boeren), DDB (hogere melkprijzen afdwingen via sturing melkaanbod) en Farmers Defence Force.

Het piept en kraakt bij FDF

Datema: ,,Ik ben een gangbare boer en lid van LTO Nederland maar heb niet het gevoel dat dit collectief mij vertegenwoordigt. Ze zijn erg bezig met de korte termijn: stikstof. Maar er spelen ook zaken als biodiversiteit en klimaat en wij zijn optimistisch dat we die klus gaan klaren en dat er kansen liggen. Wij gaan onze plannen over de Nederlandse landbouw in 2030 wat betreft landschap en biodiversiteit uitwerken en willen dat begin volgend jaar aanbieden aan landbouwminister Carola Schouten.”

Dit weekend werd duidelijk dat het ook piept en kraakt bij het dit jaar opgerichte Farmers Defence Force. Bestuurslid Jitty van der Werf uit Hitzum is opgestapt vanwege een verschil van mening. Wat dit meningsverschil behelst, wil ze niet zeggen, maar uit het relaas van betrokkenen blijkt dat ze de wijze van actievoeren hekelde. Er zou te weinig structuur in zitten en te veel gericht zijn op de jeugd. ,,Als je geen dierenactivisten op je erf wil, moet je dit soortgelijke activiteiten ook niet bij anderen doen”, zegt een van hen. Van der Werf wil zich samen met onder meer melkveehouder Sjoerd Mensonides uit Cornwerd meer op de Friese zaak richten en om die reden hebben ze de Stichting Belangen Agrarysk Fryslân opgericht.

Zo veel verschillende bedrijfstypen

Komt deze versplintering het boerenbelang wel ten goede? Mensonides: ,,Je zou het graag anders zien, maar er zijn onderhand zo veel verschillende bedrijfstypen met allemaal hun eigen belang. Dan krijg je dit.”

Trienke Elshof, namens LTO mede-onderhandelaar in het Landbouw Collectief, betreurt het initiatief van Datema. ,,Jammer dat hij niet eerst met ons heeft overlegd. Want we zijn wel degelijk bezig met een goed toekomstperspectief. Een verdere versplintering doet de boerenzaak geen goed.” LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins is het daarmee eens. ,,Het is volgens mij raadzamer om te kijken wat je bindt dan de nadruk leggen op de verschillen.”

Nieuws

Meest gelezen

menu