Groninger Bodem Beweging in verontruste brief: Mensen dreigen sluitstuk bij versterking te worden

Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging. Foto: Kees van de Veen

Het gevaar dreigt dat bij de versterkingsplannen in het bevingsgebied het belang van de eigenaar en de bewoner pas op de laatste plaats komt.

Dat zegt de Groninger Bodem Beweging (GBB) in een verontruste brief aan de gemeenteraadsleden van Het Hogeland, Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Groningen en Oldambt.

,,Onze belangrijkste zorg is dat bewoners en eigenaren te weinig greep krijgen op de versterking van hun huizen en dorpen’’, zegt GBB-voorzitter Jelle van der Knoop. ,,Wat zijn hun rechten? De rol en positie van de mensen in het versterkingsproces is onvoldoende uitgewerkt. Wat gebeurt er als ze het oneens zijn met de voorgestelde maatregelen aan de woning?''

,,Worden ze dan uit het versterkingsprogramma geknikkerd? We weten het niet. Waar we op aandringen is flexibiliteit en een ruimhartige aanpak die specifiek gericht is op de situatie van de bewoner.’’

Wel erg veel instanties

Volgens GBB bemoeien zich maar liefst zeven instanties (gemeenten, Nationaal Coördinator Groningen, Advies College Veiligheid Groningen, ministeries van BZK en EZK, Staatstoezicht op de Mijnen en een bouwconsortium) zich met het versterkingsprogramma. Dat is wel erg veel en kan de slagvaardigheid in de weg staan, zo vreest de bodembeweging.

De zeven bevingsgemeenten nemen binnenkort een besluit over hun versterkingsplannen. Daarin staat wat er moet gebeuren met de woningen en de gebouwen.

De gemeente bepaalt de prioriteit en de volgorde waarin de panden worden aangepakt. Dat gebeurt aan de hand van informatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Deze kijkt naar de beschikbare bouwcapaciteit en welke panden het onveiligst zijn.

Het is een soort blackbox

De Groninger Bodem Beweging kent de plannen van de gemeenten niet. ,,Dat voelt heel slecht. Het is een soort blackbox . We hebben al heel vaak aangegeven dat er een soort ‘klantreis’ moet worden uitgestippeld, waarin mensen precies weten wat ze kunnen verwachten en hoe het gesteld is met hun rechten.''

,,Daar hoor je niets over. Wat als iemand het ergens niet mee eens is? Het is een heel technocratische operatie waarbij de bewoners het sluitstuk dreigen te worden’’, aldus Van der Knoop.

GBB roept raadsleden op om bij de les te blijven als hun gemeentebesturen de versterkingsplannen voorleggen. ,,Het college van de gemeente Midden-Groningen heeft de raad om mandaat gevraagd. Zo van: laat het aan ons over, want er is haast bij. Dat is tekenen bij het kruisje. Tegen de gemeenteraad daar zeggen we: let op! Ga niet zomaar ergens mee akkoord.’’

'Bij TCMG praten we wel mee'

Van der Knoop betreurt het dat GBB niet op de hoogte is van alle gemeentelijke versterkingsplannen. ,,We weten ook niet of er per dorp of wijk een totaalplan is. Het is alsof ze de kaarten voor de borst houden.’’

 Hij vergelijkt de situatie met de Technische Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) die de bodembeweging wel nadrukkelijk betrekt bij de manier waarop de belangen van inwoners moeten worden behartigd. ,,Bij TCMG praten we mee over de immateriële schade. Daar hebben we echt een inbreng.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu