Met alléén Gemaal Rozema bij Termunterzijl houden wij Groningen niet langer droog. De waterschappen in Groningen en Drenthe trekken aan de bel. | Video

Waterschappen hebben meer geld nodig voor maatregelen tegen bodemdaling.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft 500 miljoen euro gereserveerd voor bodemdaling door gaswinning in de toekomst. Komende zomer moet blijken of dat genoeg is.

De Waterschappen in Groningen en Drenthe verwachten dat er meer geld nodig is. Naast schade aan gebouwen heeft bodemdaling door gaswinning namelijk ook grote gevolgen voor bruggen, gemalen, stuwen en watergangen. Zo is het Gemaal Rozema bij Termunterzijl mogelijk niet voldoende om Groningen veilig te houden en moet er volgens dijkgraaf Geert-Jan ten Brink (waterschap Hunze en Aa’s) een extra gemaal bij. Zo’n gemaal alleen al gaat tientallen miljoenen euro’s kosten.