CdK René Paas: ‘Met een Lelylijn knapt de wereld aan beide kanten van het spoor op’

Commissaris van de Koning René Paas. Foto: Novum/ Dirk Hol

Voor de Groningse commissaris van de Koning René Paas is de vraag niet of maar wanneer een snelle treinverbinding als de Lelylijn moet worden aangelegd.

In uw nieuwjaarstoespraak hamert u op de mogelijkheden die Groningen heeft om een stap vooruit te zetten.

,,Ja, en die ons moeten worden gegund. De Randstad is te vol en de periferie te leeg. Het is maatschappelijk onrechtvaardig als in bepaalde hoeken van het land mensen te weinig perspectief hebben. Dan ga je niet goed om met je land.’’

Een snelle verbinding naar het Noorden biedt uitkomst?

,,In ieder geval breng je belangen bij elkaar. Kijk naar de Randstad. Onbetaalbare huizen en alleen geen files en schonere lucht als je in een lockdown zit. Het gebied slibt dicht en ruimte om te wonen is in de Randstad schaarser dan ooit. Als je zorgt voor een snellere treinverbinding als de Lelylijn creëer je meer ruimte en knapt de wereld daar aan twee kanten van het spoor van op.’’

Hoezo?

,,Nieuw spoor zorgt voor meer reuring en activiteit. Als er betere verbindingen zijn, wordt het aantrekkelijker om je als bedrijf in het Noorden te vestigen en er te wonen en te werken. Mijn verhaal voor Groningen komt neer op meer banen in deze prachtige provincie. Als meer mensen betaald werk hebben, trek je een streek uit de armoede. De provincie Groningen heeft meer mogelijkheden dan ooit om stappen vooruit te zetten. Als we er samen in slagen die mogelijkheden te verzilveren, krijgen duizenden mensen perspectief op werk. Dan neemt de aantrekkelijkheid en welvaart van de provincie toe.’’

Waar wordt uw optimisme door gevoed?

,,Ik kan geen tijd verzinnen waarin we meer mogelijkheden hebben gehad om Groningen te versterken. Denk aan de 1,15 miljard in het Nationaal Programma Groningen (NPG), 1,5 miljard extra in een bestuursakkoord om mensen in bevingsgebied bovenop versterking en schadeafhandeling de kans te geven met leven aan de slag te kunnen. En dan krijgt het Noorden ook nog 483 miljoen uit de Europese fondsen. Het sprak niet voor zich dat we dit bedrag zouden krijgen. Het zijn forse bedragen die goed zijn voor economie en welvaart.’’

Het CDA heeft het zelfs over een Deltaplan voor het Noorden.

,,Ik ben blij met de wijze waarop de Lelylijn in politiek Den Haag resoneert. Het gaat niet alleen over aantallen vervoersbewegingen maar ook over de bouw van extra huizen in Noord-Nederland.’’

Het kabinet moet nog wel even de miljarden op tafel leggen.

,,Even voor de pubquiz. Hoeveel procent van de Nederlanders woont in de Randstad? Wat is hun aandeel in het Bruto Nationaal Product (BNP), dat wat we met zijn allen produceren? Het antwoord is respectievelijk 46 en 52 procent. Een gelijkmatige verdeling met de rest van het land. Door hoofdzakelijk geld te steken in huizen, spoor- en wegverbindingen in de Randstad maak je dit gebied voller en de problemen groter. Het andere deel van Nederland mag daar dan het tegengaan van verstoppingen subsidiëren. Dat moeten we in dit land niet willen.’’

Nieuws

menu