Middelbare scholen in Drenthe en Groningen op 2 juni open, maar onderwijs op afstand blijft de norm

Foto: ANP .

Lang niet alle middelbare scholieren gaan na Pinksteren weer naar school. En zeker niet met z'n allen tegelijk. Al gaan de scholen open, onderwijs op afstand blijft tot de zomervakantie de norm.

Op alle scholen in het voortgezet onderwijs zijn schoolleiders, docenten en ouders druk aan het puzzelen en al dan niet online aan het vergaderen over hoe ze het gaan oplossen. Maar duidelijk is wel dat niet alle leerlingen op 2 juni weer op school verschijnen.

'Een praktijkles lassen kun je leerlingen niet thuis laten doen'

,,Uitgaand van de anderhalve meter, kan gemiddeld maar zo'n dertig procent van onze leerlingen tegelijk op school zijn'', zegt directeur Nol Benders van Christelijke Scholengemeenschap Groningen (Augustinus, Kluiverboom, Selion en Wessel Gansfort in Groningen en CSG Winsum). ,,Dus het is wel duidelijk dat we sowieso deels online les blijven geven. Hoe we dat precies gaan doen, daarover zijn we nog druk in overleg.''

,,De capaciteit is op elke vestiging anders. We moeten niet alleen kijken naar de lokalen, maar ook naar de verkeersruimte binnen het gebouw. En naar de verschillende opleidingen. Voor de leerlingen met beroepsgerichte profielen, die veel praktijkles krijgen, moeten we met voorrang kijken naar mogelijkheden in het gebouw. Een praktijkles lassen kun je leerlingen niet thuis laten doen.''

,,Om het met een modern woord te zeggen gaan we dus uit van een hybride model. Volgende week woensdag hopen we al onze plannen rond te hebben.''

'Lessen op afstand blijven de basis'

Overkoepelende organisatie OOG (Openbaar Onderwijs Groningen. Zie kader) heeft ouders een brief gestuurd over de huidige stand van zaken. Daarin staat dat alle kinderen straks weer welkom zijn op school. Er is echter wel een aantal voorbehouden ingebouwd.

Zo waarschuwt de organisatie dat er geen onderwijs op reguliere schaal kan plaatsvinden en dat lessen op afstand de basis blijven vormen van het onderwijs tot de zomervakantie. Schoolexamens, toetsen en mentorlessen worden zoveel mogelijk wel op school georganiseerd. Afhankelijk van de gebouwen wordt verder per vestiging bekeken wat mogelijk is.
Lees verder onder kader

'Vanaf 2 juni voegen we mogelijk fysieke momenten toe'

Ook het Roelof van Echten College in Hoogeveen rekent erop dat het onderwijs tot de zomervakantie - en misschien zelfs daarna - hoofdzakelijk online gegeven wordt.

,,We bereiden ons voor na de zomer voor op verschillende scenario's'', meldt de school op de website. ,,Online onderwijs blijft in ieder geval tot de zomervakantie ons uitgangspunt. Vanaf 2 juni voegen we hier mogelijk fysieke momenten aan toe. We geven daarbij prioriteit aan leerlingen die volgend jaar examen doen, aan ondersteuning aan leerlingen die extra hulp nodig hebben en aan (mentor)gesprekken met en tussen kleine groepjes leerlingen.''

Het Dr. Nassau College in Assen, Beilen, Gieten en Norg en CS Vincent van Gogh in Assen en Beilen melden dat ze bezig zijn hun onderwijs aan te passen voor de periode tot de zomervakantie.

,,Locaties ontwikkelen zelf plannen hoe zij de heropening vorm gaan geven'', zegt Marcel Klaverkamp, voorzitter van het College van Bestuur van het Dr. Nassau College. ,,Daarbij is veel aandacht voor de sociale vormingsaspecten van ons onderwijs in een tijd waarin leerlingen maanden thuis hebben gezeten. Ook zal er in de tijd van 2 juni tot aan de zomervakantie (nog geen maand) veel worden uitgeprobeerd om na de zomervakantie in het onderwijs structureel in te voeren.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu