Middelbare scholen open met kuchschermen en mondkapjes

Het dragen van mondkapjes door leerlingen en leraren is op scholen niet uitgesloten. Foto: Sascha Steinbach

Scholen van het voortgezet onderwijs zetten kuchschermen en mondkapjes in om volgende week weer veilig open te kunnen.

Docenten die zich niet veilig voelen, kunnen een kuchscherm in hun lokaal laten plaatsen, zegt Marcel Klaverkamp van het Dr. Nassau College in Assen. Ook bij Ubbo Emmius in Stadskanaal is het niet uitgesloten dat er een doorzichtig scherm tussen docent en leerling komt. Of het helpt tegen coronabesmetting is niet bewezen maar als dat het veiligheidsgevoel van docent en leerling verbetert, telt dat zeggen schoolleiders.

Leerlingen en leraren moeten afstand houden

Volgende week gaan alle middelbare scholen weer open. De meeste leerlingen verheugen zich er op want ze zijn sinds 16 maart niet of nauwelijks meer naar school geweest. Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden maar docenten en leerlingen, en docenten onderling wel. Dat vergt de nodige maatregelen.

Een kuchscherm kan handig zijn bij praktijkvakken, zegt Gerard van Vliet van Ubbo Emmius. ,,Zoals bij zorg en horeca als docent en leerling moeilijk afstand kunnen houden.’’ Ook stellen meerdere scholen mondkapjes beschikbaar. ,,Voor wie zich er veiliger bij voelt’’, zegt rector Louwien Eising van Carmel.

Ventilatie niet op orde

Op het Nassau, Ubbo, en ook op RSG Ter Apel en het Carmelcollege Emmen hebben zich niet of nauwelijks docenten gemeld die wegens hun gezondheid het lesgeven niet aandurven. Toch maakt een deel van de leraren zich zorgen, zeggen onderwijsvakbonden CNV en AOb. ,,Zeker als ze zelf of een van hun gezinsleden in een risicogroep valt. Ook is de ventilatie op scholen een item. Die is op veel scholen ondermaats’’, zegt Manon van Essen van CNV. ,,Wat voor effect heeft het als je met 25 tot 30 leerlingen de hele dag in een bedompt lokaal zit?’’

Het Dr. Nassau College heeft op haar locaties Quintus en Penta de ventilatie nagekeken en zo ingesteld dat interne lucht niet wordt gecirculeerd. Op andere locaties, in oude gebouwen ,,moeten ramen en deuren regelmatig open’’, zegt Klaverkamp. Ook het Carmelcollege gaat het gebouw voor de zekerheid zo luchten. Bij deze warmte en in de winter geen pretje. RSG Ter Apel begint volgende week in een spiksplinternieuwe school. Dat moet goed komen, zegt bestuurder Jan de Wit.

Besmettingen onder jongeren nemen toe

Ondanks de maatregelen vinden bestuurders het spannend hoe het zal gaan met soms duizend of meer leerlingen in een gebouw. Ze hebben te maken met jongeren bij wie het aantal besmettingen toeneemt en die weinig symptomen hoeven te hebben maar volwassenen wel kunnen besmetten. Ook zijn er personeelsleden en leerlingen die van vakantie uit risicogebieden terugkomen. Meldt iedereen dat, laten ze zich testen en gaan ze wel twee weken in quarantaine?

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu