Middelbare scholen open met kuchschermen en mondkapjes

Het dragen van mondkapjes door leerlingen en leraren is op scholen niet uitgesloten. Foto: Sascha Steinbach

Scholen van het voortgezet onderwijs zetten kuchschermen en mondkapjes in om volgende week weer veilig open te kunnen.

Docenten die zich niet veilig voelen, kunnen een kuchscherm in hun lokaal laten plaatsen, zegt Marcel Klaverkamp van het Dr. Nassau College in Assen. Ook bij Ubbo Emmius in Stadskanaal is het niet uitgesloten dat er een doorzichtig scherm tussen docent en leerling komt. Of het helpt tegen coronabesmetting is niet bewezen maar als dat het veiligheidsgevoel van docent en leerling verbetert, telt dat zeggen schoolleiders.

Leerlingen en leraren moeten afstand houden