Gemeente benoemt 45 projecten voor 'ongekende impuls aan Midden-Groningen'

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen. Foto: Archief Duncan Wijting

Het lokaal programmaplan van Midden-Groningen heeft de naam Hart voor Midden-Groningen meegekregen. Onder de vlag van het Nationaal Programma Groningen (NPG) gaat de gemeente bouwen aan de toekomst van Midden-Groningers.

In de aanloop naar het vaststellen van het programmaplan werd schoolkinderen gevraagd wat zíj graag zouden willen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: ,,Het antwoord was: een speeltuin met een hek eromheen en een wijkagent, want anders wordt het vernield.’’

Dat antwoord raakte de burgemeester. ,,Omdat daaruit het onveiligheidsgevoel blijkt dat de kinderen hebben. Zoals kinderen ook aangeven dat ze graag meer buiten zouden willen spelen. Schijnbaar speelt die onveiligheid ook bij ouders.’’

Talentontwikkeling en zelfredzaamheid

Dat alles is aanleiding voor het college van B en W om in te zetten op onderwijs, talentontwikkeling en zelfredzaamheid. ,,Door daar een generatielang op in te zetten’’, zegt Hoogendoorn, ,,hopen wij de vicieuze van sociale problematieken te doorbreken.’’ De burgemeester spreekt van een ‘ongekende impuls voor Midden-Groningen’.

Zo richten de projecten ‘IJsberg’ en ‘Start verminderen schulden jongeren’ zich op het herkennen en voorkomen van schuldenproblematiek. Ervaringsdeskundigen zet in op begeleiding van mensen met schulden. Wie zelf in de schulden heeft gezeten wordt geacht anderen effectief te kunnen helpen en begeleiden.

Enthousiasme bij deelnemende partijen

Voor de projecten zegt de gemeente veel enthousiasme te bespeuren bij deelnemende partijen; woningcorporaties, sociaal-culturele instellingen, voedselbank en onderwijs.

Vanuit de laatste groep bestaat veel belangstelling voor het project ‘verlengde schooldag’. Voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar worden extra schooluren toegevoegd voor talentontwikkeling en het verminderen van (taal)achterstanden.

Aantrekkelijke en veilige omgeving

De gemeente brengt het lokaal programmaplan ook in stelling voor een aantrekkelijke, veilige omgeving. ,,Dat draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde van de Midden-Groningers.’’

Bedrijfsterreinen, verpauperde panden en verwaarloosde openbare ruimte worden aangepakt. Dorpsgemeenschappen krijgen in het project ‘dorpsplannen maken’ ruimte voor initiatieven op dorpsniveau, zowel voor mensen als stenen.

Een looptijd van tien jaar

In Hart voor Midden-Groningen worden 45 concrete projecten benoemd. Het programmaplan heeft een looptijd van tien jaar en voor de uitvoering van alle projecten is 100 tot 110 miljoen euro geraamd.

Daarvan is nu 66,5 miljoen euro beschikbaar. Later kan daar nog eens 23,5 miljoen euro bij komen.

De projecten zijn een keuze van het college van B en W en moeten nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook de beoordelingscommissie van het Nationaal Programma Groningen moet groen licht geven. Dat gebeurt in november.

Nieuws

menu