Midden-Groningen blijft mordicus tegen verdere zoutwinning door Nedmag (en laat dat Den Haag ook weten)

Nedmag zoutwinlocatie Tripscompagnie. foto nedmag

Midden-Groningen blijft tegen verdere zoutwinning door Nedmag. De al eerder ingezette harde lijn tegen de Veendammer zoutwinner blijft onverkort van kracht.

Vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak, potentiële milieurisico´s en aantasting van de leefbaarheid in het gebied, stemt het college van B en W van Midden-Groningen tegen nieuwe zoutwinning door Nedmag.

Zienswijze indienen

Het college gaat een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om nieuwe zoutwinning door Nedmag toe te staan.

Daarvoor wordt de gemeenteraad van Midden-Groningen donderdag 2 juli om een reactie op de voorgenomen zienswijze gevraagd.

Bodemdaling en risico op calamiteiten

Wethouder José van Schie: ,,Als het aan het Ministerie van EZK en het Staatstoezicht op de Mijnen ligt, mag Nedmag dit jaar een aantal nieuwe zoutwinningsputten openen. Dit leidt tot verdere bodemdaling rond Tripscompagnie en risico´s op calamiteiten.’’

,,Wij vinden wij dat er een betere schaderegeling moet komen waarbij bewoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd’’, aldus Van Schie.

Harde financiële afspraken

Als het zover komt dat Nedmag toch vier nieuwe putten mag openen, dan wil Midden-Groningen dat er vooraf harde financiële afspraken gemaakt worden met Nedmag over de door het Rijk vereiste financiële waarborg tijdens de productie en bij het beëindigen van de zoutwinning.

Nieuws

Meest gelezen

menu