Midden-Groningen gaat er met gestrekt been in: 1 juni moeten illegaal bewoonde recreatiewoningen leeg zijn. Partijen verwijten elkaar 'onfatsoen'

Wie in de veronderstelling verkeerde dat de bestuurders van Midden-Groningen met de hand over het hart zouden strijken, komt bedrogen uit. Illegaal bewoonde recreatiewoningen moeten per 1 juni ontruimd zijn.

Op 1 juni moeten illegaal bewoonde recreatiewoningen op De Leine (Smurfendorp) aan het Zuidlaardermeer ontruimd zijn.

Op 1 juni moeten illegaal bewoonde recreatiewoningen op De Leine (Smurfendorp) aan het Zuidlaardermeer ontruimd zijn. Foto: DvhN

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken drukte de gemeente onlangs nog op het hart coulant te zijn bij het handhaven van het verbod op permanente bewoning van recreatieverblijven. Dat werd toegezegd, maar Midden-Groningen gaat er nu met gestrekt been in. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn en bewoners van De Leine (Smurfendorp) verweten elkaar op sociale media ‘onfatsoen’.

Optimalisatie recreatie en ondernemers

,,Met ingang van 1 juni wordt actief handhavend opgetreden tegen permanente bewoning van recreatiewoningen in Midden-Groningen’’, schrijft het gemeentebestuur. Als reden wordt gegeven ‘optimalisatie van de recreatieve gebruiksmogelijkheden en economische belangen van ondernemers in het gebied’.

Dinsdag stellen burgemeester en wethouders in de collegevergadering de concept-handhavingsregels vast. Van de 409 recreatiewoningen in Midden-Groningen worden er 73 illegaal bewoond: 32 op De Leine en 41 op recreatieparken in Harkstede/Scharmer (Borgmeren) en Steendam (Villapark Schildmeer).

Bewoners zijn het spoor bijster

De bewoners van De Leine verkeren in de veronderstelling dat er nog met hen overlegd zou worden. In een reactie aan het college van Midden-Groningen schrijft Coöperatie Bungalowpark De Leine, de vereniging van eigenaren, ‘het spoor met betrekking tot de handhavingsregels en de te volgen procedure permanent wonen bungalowpark De Leine bijster te zijn’.

,,Wij hebben zwart op wit dat de gemeente het wenselijk vindt om eigenaren, bewoners en gebruikers zoveel mogelijk te betrekken bij deze ontwikkeling’’, zegt Bert de Bey, voorzitter van Coöperatie Bungalowpark De Leine. ,,Nu worden de concept-handhavingsregels vastgesteld en moeten we het doen met een inspraakronde.’’

Regelmatig contact

De concept-handhavingsregels liggen met ingang van 17 maart zes weken lang ter inzage, tot en met 28 april. Tot dan kunnen bewoners van recreatiewoningen een zienswijze indienen. Burgemeester en wethouders wegen die alvorens de definitieve handhavingsregels vast te stellen.

Dat door de gemeente wordt verwezen naar ‘regelmatig contact’ met bewoners noemt De Bey heel bijzonder. ,,Het enige contact dat er is geweest zijn vragen van onze kant over de voortgang. Nog voordat die beantwoord zijn, wordt gezegd dat er per 1 juni gehandhaafd wordt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu