Midden-Groningen heeft een zwak voor Overschild. Dit betekent niet dat de plaats een voorkeursbehandeling krijgt

Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, bezocht in januari Overschild. V.l.n.r.: burgemeester Adriaan Hoogendoorn, Cees Wildervanck, Kajsa Ollongren en Anja Woortman. Foto archief/peter wassing

Dat Overschild als eerste dorp profiteert van het Nationaal Programma Groningen, daar lijkt de gemeenteraad van Midden-Groningen het wel over eens. Al woont daar maar een half procent van de bevolking van de gemeente: het dorp moet versterkt en gaat voor 80 procent op de schop. Dat vraagt geld, tijd en aandacht.

De nabijgelegen dorpen Steendam en Tjuchem wacht een minstens even ingrijpende versterkingsopgave. Vanuit de politiek wordt daarnaast aandacht gevraagd voor de dorpen aan de zuidkant van de gemeente, die kampen met de gevolgen van gestapelde mijnbouw (zout- en gaswinning).

De boodschap van de raad aan het college van B en W lijkt: 3,2 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen voor Overschild, maar maak geen stiefkinderen; gelijke monniken gelijke kappen.

Een heel nieuw toekomstperspectief

,,Alle dorpen zijn ons even lief’’, betoogt burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen. ,,De realiteit is dat in het ene dorp meer geïnvesteerd moet worden dan in het ander. Voor Overschild gaat het om een heel nieuw toekomstperspectief en zo zoeken wij voor alle dorpen naar een eerlijke verdeling.’’

De politiek vindt vrijwel unaniem dat het mensen niet valt uit te leggen dat het Nationaal Programma Groningen (NPG) miljoenen beschikbaar stelt voor leefbaarheidsprojecten, terwijl het opnemen, toekennen en herstellen van schades aan woningen niet alleen eindeloos op zich laat wachten, maar ook nog eens maanden vertraagd wordt, zoals afgelopen week duidelijk werd.

In de wandelgangen vragen politici zich hardop af wat al die mensen die weken voor organisaties als NCG, CVW en NPG de hele dag uitvoeren en welke instructies zij van wie krijgen hoe om te gaan met de Groningers.

Het vertrouwen in de overheid is weg

,,Iedereen raakt gefrustreerd’’, zegt Hans Haze (Gemeentebelangen Midden-Groningen). ,,Het hele systeem is zo rot als een mispel. Met geld uit het NPG wordt de buitenkant verfraaid, maar substantiële versterking blijft achterwege.’’ ,,Het vertrouwen in de overheid is weg’’, zegt Gerard Renkema (D66). ,,Dat koop je niet terug met een zak vol geld.’’

,,Mensen maken geen onderscheid tussen het NPG en het versterken van huizen’’, constateert Henk Bos (GroenLinks). ,,Waar eindigt versterking en begint leefbaarheid? Is het tot aan het tuinhekje versterking en daarbuiten leefbaarheid?’’

Bos zegt blij te zijn met wat het failliet van de versterking lijkt en trekt een vergelijking met een theorie van Karl Marx. Die komt erop neer dat als het maar lang genoeg slecht gaat, de bevolking vanzelf in opstand komt. ,,We kunnen dus eindelijk aan de slag met een bewoners gestuurde aanpak.’’

Oog voor alle dorpen, maar een zwak voor Overschild

Voor de ondersteuning van het dorpsproces in Overschild vraagt de gemeente 1,28 miljoen uit het Nationaal Programma Groningen. Daarbij komt 400.000 euro voor kunst & cultuur. ,,Ja, een hoop geld’’, vindt ook wethouder Anja Woortman, die in het debat zei oog te hebben voor alle dorpen, maar een zwak voor Overschild.

,,Het is de wens van de bewoners om het verhaal van de transformatie van Overschild vast te leggen. Daar komen wij graag aan tegemoet en allicht dat we deze ervaringen in de toekomst voor meer dorpen kunnen gebruiken’’, aldus Woortman.

Een integraal programmaplan

Moeite heeft de politiek met 880.000 euro organisatiekosten die het college van B en W opvoert. Hoogendoorn zegt dat het Nationaal Programma Groningen beoogt te investeren in sociaal economisch perspectief en leefbaarheid.

,,Het is lastig vast te stellen waar het een begint en ander ophoudt. Daarom kiest het college voor een integraal programmaplan, waar ook de organisatiekosten deel van uitmaken’’, aldus Hoogendoorn.

Omgerekend 200 euro per uur

Gemeentebelangen Midden-Groningen, SP, ChristenUnie, VVD en CDA zeggen te schrikken van het salaris van de beoogde dorpsbouwmeester voor Overschild, Enno Zuidema. ,,75.000 euro per jaar voor één dag per week werken, is wel een hoop geld’’, aldus Sharon Min (VVD). ,,Omgerekend 200 euro per uur’’, heeft de SP uitgerekend.

Dat vindt ook wethouder Anja Woortman een hoop geld. ,,Maar het is een geraamd bedrag, geld dat ook ruim geraamd is. Het is een uniek proces, dat kwaliteit vraagt en als wij de kwaliteit in huis willen hebben die nodig is voor het proces.’’

Nieuws

menu