Midden-Groningen maakt geld vrij voor strategische aankopen en wijkvernieuwing

Het pand tegenover Hotel Faber in Hoogezand, dat de gemeente Midden-Groningen wil kopen, werd rond de jaarwisseling 2016/2017 ontruimd en afgezet. Foto archief Jan Kanning

Midden-Groningen vraagt de gemeenteraad om een bedrag van bijna twee miljoen euro om een verpauperd pand en bouwgrond aan te kopen en wijkvernieuwing voor te bereiden.

Het geld (1.972.000 euro) wordt gebruikt voor ‘strategische aankopen’ en het opstarten van de herontwikkeling en wijkvernieuwing in Hoogezand Noord. Wat de gemeente wil kopen moet nog even onder de pet blijven om de ‘onderhandelingspositie niet te verzwakken’. ,,Het financiële belang weegt niet op tegen openbaarheid’’, aldus het college van B en W.

Uit de stukken die wel openbaar zijn en de geschiedenis van de gemeente valt op te maken dat het gaat om het terrein van de voormalige Welkoop langs het Winschoterdiep en het zwaar verpauperde pand op de hoek van het kruispunt Kerkstraat-Hoofdstraat/Meint Veningastraat.

Negatieve weerslag op leefbaarheid en sociale veiligheid

Dit voormalige winkelpand wordt omschreven als ‘rotte kies’, die de gemeente zegt aan te willen kopen ‘om het kruispunt te verbeteren’. ,,Vanwege het slechte aanzien op een belangrijke zichtlocatie in het entreegebied en een negatieve weerslag op de leefbaarheid en de sociale veiligheid rond het pand.’’

,,Als het lukt om het pand tegen een marktconforme prijs te kopen…, wordt gekeken of de vrijgekomen plek (de gemeente benoemt ook sloopkosten, red.) her ontwikkeld wordt, of dat de ruimte nodig is voor een robuuste verkeersoplossing met voldoende maat, openbare ruimte en dienende als stadsmarkering.’’

Ruimte voor opknapbeurt

De aankoop van het terrein aan de Van Spilbergenkade (voorheen Welkoop) past in de Woonvisie van Midden-Groningen. Midden-Groningen ziet op die plek graag woningbouw. Aankoop van deze grond geeft ook ruimte voor de voorgenomen opknapbeurt van de entree vanaf de A7 (Knijpsbrug) en mogelijk de aanleg van een voorsorteerstrook in de Kerkstraat naar de Van Neckstraat.

De eigenaar van de grond waar in de zomer van 2017 Welkoop tot de grond toe afbrandde, heeft de gemeente zelf benaderd met het eerste recht van koop voor de taxatiewaarde. Dat taxatierapport behoort met een bodemonderzoek en de concept koopovereenkomst tot de vertrouwelijke stukken.

Op de grote stapel terechtgekomen

Welkoop wilde op dezelfde plek herbouwen. Dat werd eerst door de gemeente toegestaan, later werd dat ingetrokken. Bij de rechtbank Groningen heeft Welkoop bezwaar gemaakt tegen het herhaaldelijk weigeren van een bouwvergunning door Midden-Groningen. Door werkachterstand bij de rechtbank als gevolg van het coronavirus, is ook deze zaak op de grote stapel terechtgekomen.

De aankopen maken deel uit van een plan voor herontwikkeling en wijkvernieuwing in Hoogezand-Noord. In het gebied tussen het Winschoterdiep en de Hoofdstraat worden door wijkvernieuwing en het verduurzamen van woningen, woon- en leefomgeving verbeterd. Voor bewoners is er extra aandacht waar het gaat om sociale ondersteuning, jeugd en veiligheid.

Nieuws

menu