Midden-Groningen maant grote buur Groningen: 'Beperk de lasten van het opwekken van duurzame energie en deel de lusten met onze inwoners'

Midden-Groningen moet niet alleen de lasten dragen van de duurzame energieambities van buurman Groningen, maar evenzeer profiteren van de lusten in de vorm van een goede compensatieregeling.

Na een windpark bij Meeden zit Midden-Groningen niet te wachten op een tweede windpark aan de andere kant van de gemeente.

Na een windpark bij Meeden zit Midden-Groningen niet te wachten op een tweede windpark aan de andere kant van de gemeente. foto dvhn

Dat schrijft het college van B en W van Midden-Groningen in antwoord op vragen van de VVD.

De liberalen maken zich zorgen over de de gevolgen van die ambities voor de Midden-Groningers en de toon van de grote buurman.

Het rendement is voor ons

Zoals het citaat van wethouders Roeland van der Schaaf en Philip Broeksma in Dagblad van het Noorden van 20 maart jongstleden: ,,Hoe dan ook wordt de winst van dit park 100 procent voor Groningen. Dit park komt op onze grond, dus is het rendement voor ons.’’

Inmiddels zou de toon wat gematigd zijn.

Verwoestende effecten windpark

Nadat rijk en provincie tientallen windturbines bij Meeden aan de oostkant van de gemeente lieten landen, (‘onze inwoners zien zich geconfronteerd met de verwoestende effecten van dit windpark’, schrijven B en W), dreigt Stad nu ook aan de westzijde, bij Roodehaan/Stainkoel’n, zes windmolens te plaatsen.

Al die plannen van de gemeente Groningen, windturbines, een zonnepark en hyperloop bij Meerstad-Noord en Skaeve Huse (een woonproject voor mensen met psychische - en verslavingsproblemen) in Harkstede, hebben gevolgen voor de inwoners van Midden-Groningen aan de gemeentegrens, aldus burgemeester en wethouders.

Zwemmen in een fuik van onmacht

Dan gaat het om dorpen als Lageland, Harkstede, Waterhuizen en delen van Scharmer en Westerbroek. Volgens de VVD hebben de inwoners daar, evenals de omwonenden in de gemeente Groningen, ‘het gevoel in een fuik van onmacht te zwemmen’.

Midden-Groningen heeft in een overleg met de buren aangegeven dat heldere besluitvorming en klankbordgroepen waarin zowel Groningers als Midden-Groningers een gelijkwaardige rol hebben, van wezenlijk belang zijn.

Inwoners aan de randen meeprofiteren

,,Niet de gemeentegrens, maar de invloedssfeer is bepalend voor de mate waarin bewoners en bedrijven betrokken moeten worden’’, schrijft het college. ,,Het is belangrijk dat Midden-Groningers aan de randen van het wind- en zonnepark meeprofiteren.’’ Dit zou, aldus de brief, in het bestuurlijk overleg met de gemeente Groningen ook zijn toegezegd.

,,Alleen een evenwichtige verdeling van lasten en lusten creëert draagvlak in de omgeving.’’ B en W van Midden-Groningen schrijven dat Groningen heeft toegezegd daar bij het vervolg nadrukkelijk op te zullen letten. ,,Wanneer er naar onze mening sprake is van een onzorgvuldig proces, zullen wij dat kenbaar maken.’’

Beperk de lasten en deel de lusten

,,Een windpark dat hinder en overlast veroorzaakt bij onze inwoners langs de gemeentegrens is niet acceptabel. Alleen als de lasten zo beperkt mogelijk zijn en de lusten worden gedeeld met alle bewoners en andere betrokkenen, kunnen wij een verdere voorbereiding ondersteunen.’’

,,Een goede compensatieregeling maakt hier ook deel van uit’’, aldus burgemeester en wethouders van Midden-Groningen. ,,Daarvoor is een gemeentegrens niet bepalend.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu