Grootschalige mijnenbestrijdingsoefening met onder meer 15 NAVO-schepen in Eemshaven en boven Ameland

Mijnenbestrijdingsvaartuigen op open zee. Foto: SNMCMG1

Er wordt van 23 augustus tot 10 september een grootschalige en internationale mijnenbestrijdingsoefening op poten gezet in het Waddengebied. Dat gebeurt boven Ameland en in Eemshaven (Groningen).

Aan de oefening nemen naast Nederlandse en Belgische marineschepen ook zo’n vijftien schepen van de NAVO deel. In totaal zullen er zeshonderd militairen gaan oefenen ten noorden van de Waddeneilanden.

Het oefengebied in de Noordzee is volgens het ministerie van Defensie een uitstekende omgeving om te trainen. Dat heeft te maken het ondiepe water, de sterke stroming en de dynamische zeebodem. Ook de wisselende weersomstandigheden zijn van waarde voor de oefening.

,,Mijnenbestrijding is een belangrijke taak van de Koninklijke Marine en haar bondgenoten”, aldus kapitein-luitenant ter zee Peter Baars, leider van de oefening. ,,De Koninklijke Marine en haar bondgenoten bereiden zich met deze oefening voor op operaties, waarbij havens vrijgemaakt moeten worden van explosieven of een zeegebied veilig gemaakt voor militaire operaties”.

Oefenen op havenbescherming

In de laatste week is Eemshaven de oefenlocatie. Daar zullen duikers en explosievenopruimers oefenen op havenbescherming. Eemshaven is tevens ook tijdens de gehele oefening het operationeel hoofdkwartier.

Nieuws

menu