Mijnraad: 1500 huizen Groningen direct aanpakken (of gaskraan nou dicht gaat of niet)

Minister Eric Wiebes (rechts) krijgt maandag het adviesrapport van voorziitter Co Verdaas van de Mijnraad.

1500 huizen in Groningen zijn onveilig en moeten zo snel mogelijk versterkt worden. Dat oordeelt de Mijnraad in een advies aan minister Wiebes. Opvallend: het aantal ligt een stuk lager dan in eerdere adviezen.

In totaal zouden maximaal 9400 woningen in het gebied versterkt moeten worden.

Voor 5700 huizen in het bevingsgebied geldt volgens de raad dat versterking een keuze is. Die huizen vallen nog maar net binnen de veiligheidsnorm.

Voor 2200 huizen is versterking volgens de Mijnraad een optie. Niet zo zeer omdat ze onveilig zijn, maar omdat er toezeggingen zijn gedaan en verwachtingen gewekt. ,Hoe concreter de verwachting of toezegging is, hoe meer de keuze aan de bewoner is', stelt de Mijnraad. Om zelf te kunnen bepalen over hun woning moeten de bewoners uitleg krijgen over hoe veilig hun huis is en hoe het versterkt zou kunnen worden.

Minder woningen dan eerder. Hoezo?

In het rapport wordt gesproken over minder woningen versterken dan in eerdere stadia. Vorige week nog kwam het SodM met een advies om 5000 woningen te versterken. Hoe verhouden die cijfers zich tot de 1500 woningen waar de Mijnraad nu mee komt?

Zal het niet duizelen bij de Groningers, vragen we voorzitter Co Verdaas van de Mijnraad. Nee, dat vindt hij niet. ,,Wij geven juist duidelijkheid en zeggen: versterk die 1500 huizen. Vergader niet langer, maar ga meteen aan de slag.’'

Toch zou aanpak van de huizen volgens hem niet altijd het uitgangspunt moeten zijn: ,,Wij vinden dat je niet moet beginnen met de inzet: wij komen uw huis versterken.''

Het kan er alsnog op uitkomen dat 5000 of zelfs meer woningen versterkt worden. Veel hangt af van de keuze die bewoners daar dus zelf in maken.

'Veiligheidsvraagstuk gaat zich met de tijd oplossen'

Verdaas geeft aan dat het dichtdraaien van de gaskraan effect gaat hebben. Versterken zou daarom minder urgent zijn in veel gevallen, zegt hij min of meer: ,,Het veiligheidsvraagstuk gaat zich met de tijd oplossen.''

De kans op een grote aardbeving blijft de komende jaren. Verdaas: ,,Ja, dat lijkt me geen fijne gedachte. Maar het gaat ook om de kans dat je slachtoffer wordt van zo’n gebeurtenis. Wij willen dat die kans niet groter is in Groningen dan elders. We zeggen ook: met het terugdringen van de gaswinning wordt het veiliger.''

Minister Wiebes over het feit dat over minder woningen gesproken wordt dan eerder: ,,Voor sommigen is dat misschien een opluchting, voor anderen is het misschien vreemd, omdat er al verwachtingen zijn gewekt. Met die mensen moeten we in gesprek over de toezeggingen die zijn gedaan.''

 

'Dit volgen we op. Punt'

Wiebes zei bij het aannemen van het rapport de adviezen op te volgen. ,,Dat is duidelijk. Dit advies wordt opgevolgd. Punt. We moeten hier meer aan de slag.'

Wiebes verliet de persconferentie na het aannemen snel. Hij gaat maandagmiddag samen met minister Ollongren praten met een afvaardiging uit Groningen. Die gesprekken gaan naar verwachting duren tot het begin van de avond.

'Ook herstel rust en vertrouwen'

De Mijnraad benadrukt in het advies dat ook herstel van vertrouwen en rust nodig is. Naast een technisch advies ligt er daarom ook een advies om de Groningse regio er weer bovenop te helpen. Vertrouwen tussen de Groningers en 'Den Haag' moet blijven hersteld worden, vindt de raad.

Volgens de Mijnraad is de zorg in het bevingsgebied dat de regio vergeten wordt als de gaswinning op termijn stopt. Groningen moet daarom perspectief geboden worden voor de lange termijn.

Regio moet regie hebben

Inzet tussen alle betrokkenen zou zoveel mogelijk gebundeld moeten worden. De uitvoering zou volgens de Mijnraad bij de regio moeten liggen, ondanks het feit dat het rijk verantwoordelijk is. Op die manier zou maatwerk beter mogelijk zijn: 'soms per dorp of wijk'. 'Zo kan de regio zelf beslissen of en waar bijvoorbeeld een opkoopregeling nodig is.'

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu