Mikken GroenLinks en PvdA op gezamenlijke extra gedeputeerde in provinciebestuur van Groningen?

Bé Schollema is nu al wethouder in aardbevingsgemeente Loppersum voor GroenLinks én PvdA. Foto: Archief DVHN

Ze praten al over geld. Het schiet op, zo laat formateur Tom van der Lee die met zes partijen onderhandelt over een nieuw provinciebestuur weten.

Na een periode van aan elkaar snuffelen gaat het in deze fase van onderhandelen om de knikkers en uiteindelijk ook de ‘poppetjes’.

Macht en portefeuilles in Groningen verdelen

Het betekent dat de zes partijen GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie, CDA en D66, die een college willen vormen, zo langzamerhand scherp moeten krijgen hoe de macht en de portefeuilles worden verdeeld.

Als de lijn van de afgelopen vier jaar wordt doorgetrokken, krijgt iedere coalitiepartij een gedeputeerde. Dat kan ook anders. Op grond van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in maart zouden GroenLinks en de PvdA, samen goed voor elf zetels in de beoogde coalitie, een gedeelde derde gedeputeerde kunnen claimen.

In gemeente Loppersum wethouder van PvdA en GroenLinks

In het Groningse provinciebestuur is dat zeer bijzonder. Bij gemeenten, ook in Groningen, komt het vaker voor dat een wethouder afkomstig is van twee partijen. Op dit moment vertegenwoordigt wethouder Bé Schollema in de gemeente Loppersum PvdA en GroenLinks.

De keuze voor een tweede gezamenlijke provinciebestuurder voor GroenLinks en PvdA betekent dat in een college van zes provinciebestuurders VVD, CU, CDA en D66 drie fulltime zetels verdelen.

Gezamenlijke gedeputeerde kan ook gasdossier doen

De positie van de gecombineerde ‘extra’ gedeputeerde voor PvdA en GroenLinks kan ook om een andere reden meer lading en gewicht krijgen. Dat is als de gedeputeerde, die namens de twee grootste partijen in de coalitie zit, ook het omvangrijke gasdossier gaat doen.

Broedende kip niet storen

Formateur Tom van der Lee (GroenLinks) liet gisteren door een woordvoerder bevestigen, dat hij alle tijd neemt die nodig is voor de collegevorming.

,,Er is geen einddatum. Op dit moment zeggen we: een broedende kip moet je niet storen. De partijen zijn constructief in gesprek en boeken vooruitgang.’’ Vier jaar geleden bereikte het nieuwe college onder aanvoering van de Socialistische Partij (SP) al na enkele weken een akkoord.

De toenmalige commissaris van de Koning Max van den Berg werd in staat gesteld een ‘appreciatiebrief’ te schrijven, waarna het stuk wereldkundig werd gemaakt.

Collegeakkoord geen bijbel maar ambitiedocument

Provinciale Staten konden vervolgens in een debat kanttekeningen plaatsen en bedenkingen uiten. Over het stuk werd niet gestemd, omdat een collegeakkoord geen programma of een bijbel voor de komende vier jaar is, maar vooral een ambitiedocument.

Nieuws

menu