Miljoenen nodig voor 'vogelvrije' boeren, provincie Groningen moet helpende hand reiken

Veehouders komen in de knel door stikstofmaatregelen. Foto: Remko de Waal

De provincie Groningen moet heel snel boeren helpen die in de stikstofcrisis tussen de wal en het schip zijn beland, omdat ze juridisch dreigen te worden aangepakt.

Volgens Forum voor Democratie lopen deze bedrijven de kans te worden aangeklaagd door Mobilisation for the Environment (MOB). Deze actiegroep heeft in Limburg al juridische stappen ondernomen tegen bedrijven die zonder natuurvergunning die worden gedoogd door de overheid. Statenlid Bram Schmaal (Groninger Belang) verklaarde woensdag in Provinciale Staten dat bedrijven vogelvrij zijn verklaard.

Financiering en overnames onder druk

Het gaat om zeker 223 agrariërs die niet beschikken over een natuurvergunning, omdat de overheid dit lange tijd niet nodig vond. Zonder geldige vergunning krijgen zij geen financiering en kunnen ze hun bedrijf niet overdragen aan hun kinderen.

Provinciale Staten namen een motie aan waarin ze het bestuur opdragen bedrijven op te kopen. De stikstofruimte die dat oplevert, kan het inzetten om de klem gezette landbouwbedrijven te ‘legaliseren’. Groningen krijgt daarvoor 4,5 miljoen van het rijk. ,,Is dat voldoende? Nee, dat is het zeker niet’’, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer. ,,We gaan het geld zo slim mogelijk gebruiken. Als het nodig is, hoort u mij wel weer.’’

Rijk moet opkoop voorschieten

Nogal wat partijen vinden dat de provincie niet voor deze opkoopkosten zou moeten opdraaien. Maar ze zien ook dat de overheid het niet kan maken om met de boeren door te modderen. Omdat het stikstofprobleem in Groningen minder groot is dan elders, heeft het oplossen van de problemen hier bij het rijk geen prioriteit.

Daniël Osseweijer van Forum voor Democratie vroeg de gedeputeerde financiële afspraken te maken met het rijk. ,,Het zou goed zijn als het rijk de aankoop van bedrijven voorfinanciert en boeren die willen innoveren tot het moment van legalisering een garantstelling geeft.’’ Volgens Staghouwer wordt hier door de minister al aan gedacht.

‘Als het gierend uit de klauw loopt, vraag ik om geld’

Groninger Belang vindt dat de provincie om de boeren te helpen desnoods geld uit de eigen reservekas moet halen. Staghouwer is zover nog niet. ,,Laat me even mijn gang gaan. Geef me de ruimte om bedrijven aan te kopen. Als het gierend uit de klauw loopt, kom ik terug en vraag ik om geld.’’

Investeringen mislopen

Provinciale Staten stemden woensdagavond in met de Groningse Aanpak Stikstof. Die houdt in dat ondernemingen bijvoorbeeld in de Eemsdelta, de mogelijkheid krijgen om met de opkoop van bedrijven stikstofruimte te verkrijgen. Hiermee kunnen vergunningen worden verkregen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Onlangs verklaarde directeur Cas König van Groningen Seaports dat de Eemsdelta drie miljard aan investeringen dreigt mis te lopen als bedrijven door de stikstofcrisis niet over de juiste vergunningen kunnen beschikken.

Nieuws

Meest gelezen

menu