Miljoenen voor opknapper Eems-Dollard

Het Waddenfonds stelt bijna 24 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van de ecologische toestand van het Eems-estuarium.

Op de grens van Nederland en Duitsland ligt het Eems-Dollardgebied, onderdeel van het Eems- estuarium. Een estuarium is een trechtervormige riviermonding met getijverschil, waar zoet rivierwater en zout zeewater met elkaar mengen tot brak water.