Miljoenen voor proeven om waddendijk te versterken

Fietsen bij de waddendijk. FOTO ARCHIEF DVHN

De drie noordelijke waterschappen krijgen van het Rijk 6,9 miljoen euro voor experimenten ten bate van de verbetering van de Waddenzeedijk.

Het gaat om Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Het Rijk hoopt dat het geld ertoe bijdraagt dat er kennis wordt verzameld om de dijkverbetering sneller en goedkoper uit te kunnen voeren.