Miljoenen voor proeven om waddendijk te versterken

Fietsen bij de waddendijk. FOTO ARCHIEF DVHN

De drie noordelijke waterschappen krijgen van het Rijk 6,9 miljoen euro voor experimenten ten bate van de verbetering van de Waddenzeedijk.

Het gaat om Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Het Rijk hoopt dat het geld ertoe bijdraagt dat er kennis wordt verzameld om de dijkverbetering sneller en goedkoper uit te kunnen voeren.

Volgens de nieuwe norm moet een flink deel van de Waddenzeedijk, die loopt van Harlingen tot aan de Duitse grens bij Nieuwe Statenzijl, worden versterkt. Hoewel delen van de dijk zijn afgekeurd, zijn ze niet onveilig, aldus Deltacommissaris Wim Kuijken.

Veilig

Hij was in november op bezoek in Delfzijl om het startschot te geven voor het opknappen van de 12 kilometer lange dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. Dat project kost 150 miljoen euro en begint dit jaar.

Kuijken greep de gelegenheid aan om te verklaren dat de Waddenzeedijk ‘absoluut veilig is’. ,,Maar hij is wel afgekeurd voor toekomstige, zwaardere veiligheidsnormen. De dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven wordt nu vergroot en versterkt. We hebben wel een tandje bijgezet, ook met het oog op de bodemdaling en de aardbevingen die Groningen plagen.’’

Dubbele dijk

De experimenten die bij deze versterkingsoperatie worden uitgevoerd maken onderdeel uit van de proeven waar het Rijk nu geld voor beschikbaar stelt. Zo komt er een dubbele dijk over een lengte van 2,4 kilometer, de enige in Nederland. Er ontstaat zo een binnendijkse zone van 50 hectare, waar ruimte komt voor nieuwe vormen van landbouw zoals zilte teelt, maar ook voor natuur en recreatie. Ook wordt er slib ingevangen, waardoor het gebied tussen de dijken geleidelijk aan wordt opgehoogd.

Onderzoekers gaan bij dit project in Groningen kijken of de ervaringen positief zijn en of de techniek ook elders kan worden toegepast.

Ook worden er proeven gedaan met geulmanagement bij het Vierhuizergat bij het Lauwersmeer. Bij het waterschap Hunze en Aa’s wordt in de Dollard onder meer geëxperimenteerd met de ‘brede groene dijk’. Het dijklichaam wordt daarbij verbreed met klei die plaatselijk wordt gewonnen op de kwelder of in de polder. Dat leidt tot flinke kostenbesparingen ten opzichte van dijken die worden versterkt met asfalt.

Nieuws

Meest gelezen

menu