Miljoenenclaim bewoners recreatiepark De Leine aan het Zuidlaardermeer afgewezen; van waardevermindering recreatiebungalows is niets gebleken

Midden-Groningen heeft een schadeclaim van 2,67 miljoen euro van bewoners van De Leine afgewezen. De gemeente acht niet bewezen dat er sprake is van waardevermindering. Mocht dat al zo zijn, dan kan de gemeente daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De waarde van de recreatiebungalows op De Leine zou door gemeentelijk beleid niet lager zijn geworden.

De waarde van de recreatiebungalows op De Leine zou door gemeentelijk beleid niet lager zijn geworden. Foto: Archief DvhN

Dat heeft burgemeester Adriaan Hoogendoorn laten weten aan de advocaat van de bewoners. Namens de 89 eigenaren van de recreatiebungalows, de coöperatie Recreatie-Bungalowpark De Leine, stuurde het Groningse PlasBossinade Advocaten vorig najaar een aangetekende brief naar het college van B en W en de gemeenteraad van Midden-Groningen.

Geen woonbestemming is onrechtmatig

Coöperatie De Leine claimde 2,67 miljoen euro waardevermindering (30.000 euro per adres), omdat de gemeente blijft weigeren permanente bewoning van de vakantiebungalows toe te staan.

Het besluit van de rechtsvoorganger van Midden-Groningen, de gemeente Hoogezand-Sappemeer, om de recreatiewoningen geen woonbestemming te geven, zou onrechtmatig zijn.

Wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand

Volgens burgemeester Hoogendoorn is er geen sprake van onrechtmatige besluitvorming. ,,Niet tegenstaande gedoog- en overgangsrechten, is permanent wonen op De Leine nooit toegestaan geweest. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand’’, schrijft Hoogendoorn.

Hij wijst erop dat de redenering van de bewoners − het toestaan van permanente bewoning zou slechts afhankelijk zijn geweest van geluidsruimte voor het nabijgelegen horecabedrijf De Rietzoom − ‘een onvolledige en daardoor onjuiste weergave van de situatie in 2017 is’.

Geen strobreed in de weg

Advocaat Robert van der Velde betoogde namens de bewoners van De Leine dat wanneer De Rietzoom zich zou houden aan de geluidsvoorschriften, dit bedrijf een woonbestemming op de recreatiewoningen geen strobreed in de weg legt.

,,De coöperatie baseert haar stellingen op feitelijke onjuistheden’’, schrijft Hoogendoorn. ,,Mocht er al sprake zijn van het mislopen van waardestijgingen, dan is het nog de vraag of dit wel verband houdt met het handelen van de gemeente. Hiervan is op dit moment niets gebleken.’’

Midden-Groningen wil dat recreatiebungalows in de gemeente − er zijn meerdere recreatieparken en een aantal ‘losse’ vakantiehuisjes − beschikbaar blijven voor de verhuur aan recreanten. Met ingang van juni gaat de gemeente handhaven. Door loting worden jaarlijks op elk park twee adressen aangewezen waarop gehandhaafd gaat worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu