Miljoeneninjectie voor Rodin bij aanleg snel internet in Groningen

Het bedrijf Rodin in Hoogkerk krijgt bij de aanleg van snel internet in de provincie Groningen een miljoeneninjectie uit een omvangrijk Europees fonds.

Gasvezel wordt met een lening van de provincie in buitengebieden aangelegd, maar niet overal.

Gasvezel wordt met een lening van de provincie in buitengebieden aangelegd, maar niet overal. Foto: archief Marcel Jurian de Jong

Het gaat om het Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) dat een meerderheid van de Rodin-aandelen in handen krijgt. CEBF investeert 43 miljoen euro in Groningen. Het gaat om 30 miljoen eigen vermogen en een financiering van 13 miljoen.