Miljoeneninvestering moet 600 nieuwe banen opleveren

ANP

Met een investering van ruim twintig miljoen euro gaan ruim dertig noordelijke bedrijven samen met de provincies Friesland, Groningen en Drenthe fors inzetten op technologische ontwikkelingen. Doel is de maakindustrie te behouden voor de regio en veel meer mbo’ers aan het werk te krijgen.

De samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen moet liefst 600 nieuwe banen opleveren, is donderdag bekengemaakt. ,,Noord-Nederland moet een proeftuin worden voor slimme fabrieken. Er is veel kennis aanwezig over slimme productie’’, meldt de provincie Groningen.

De kennis zit vooral bij een kleine kopgroep van bedrijven. Het project waarbij wordt ingezet op behoud van de maakindustrie en het creëren van banen is georganiseerd rondom een aantal bedrijven die al volop bezig zijn met technologische ontwikkelingen. Het gaat daarbij om Philips Drachten, Fokker Hoogeveen en Central Industry Group. Zij werken al met robotisering, 3D-printen en digitale productieprocessen.

Het idee is dat apparaten zichzelf en elkaar gaan aansturen. ,,Daardoor kunnen productieprocessen efficiënter en tegen lagere kosten en wordt het voor bedrijven weer aantrekkelijk om hun producten niet meer in lagelonenlanden, maar weer gewoon in Nederland te maken’’, meldt de provincie.

Gedeputeerde Patrick Brouns spreekt van goed nieuws voor het mkb in het Noorden. ,,We hebben hard ons best gedaan om het regionaal mkb bij dit project te betrekken, om zo ook banen op mbo-niveau voor onze regio te behouden, maar ook nieuwe banen te creëren. Die banen zijn in het Noorden hard nodig.’’

Het programma, Region of Smart Factories genoemd, gaat bestaan uit verschillende onderdelen en loopt vier jaar. In tien pilotprojecten stellen de koplopers zoals Fokker en Philips hun bedrijf beschikbaar als praktijkomgeving en werken ze samen met andere bedrijven en kennisinstellingen aan het verder ontwikkelen van nieuwe technologieën. Die kennis moet verder worden verspreid zodat ook andere bedrijven kunnen aanhaken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu