Steeds minder boetes in Noord-Nederland (want politie controleert minder)

Foto: Arodi Buitenwerf

Verkeersovertreders worden in Noord-Nederland nauwelijks beboet. De politie controleert steeds minder goed het verkeer. In de drie noordelijke provincies nam de afgelopen tien jaar het het aantal bekeuringen fors af, terwijl dit landelijk vrijwel gelijk bleef.

Dat concludeert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een onderzoek naar de verkeersveiligheid in Noord-Nederland, uitgevoerd in opdracht van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Het totaal aantal verkeersbekeuringen in Noord-Nederland daalde van jaarlijks ruim 1 miljoen in de jaren 2008 tot 2010 naar 400.000 in 2017. Een daling van meer dan 50 procent. Werden in 2011 nog 236.159 bekeuringen voor te hard rijden in Groningen uitgedeeld, in 2017 waren dat er nog ‘slechts’ 58.463. In Drenthe geen ander beeld: van 202.599 snelheidsovertredingen in 2011 naar 35.881 in 2017.

Flitspalen

De belangrijkste reden hiervoor is de afname van het aantal vaste flitspalen sinds 2010. De politie verving analoge flitspalen door digitale flitspalen. Ook verdwenen veel analoge flitspalen omdat de locaties niet meer voldeden. Groningen heeft nog zeventien vaste flitspalen, Drenthe twaalf. Daarnaast nam ook het aantal bekeuringen voor het negeren van rood licht in beide provincies flink af.

Een andere oorzaak is volgens de SWOV de afschaffing van het ‘bonnenquotum’ in 2016, waardoor agenten een minimum aantal bekeuringen moesten uitschrijven. Ook speelt de economische crisis een rol. Verder wijst het onderzoeksbureau „een lagere prioriteit voor verkeersveiligheid op nationaal en lokaal niveau” als mogelijke reden aan.

Hoewel het onderzoeksbureau erkent dat een daling van het aantal uitgedeelde bekeuringen niet direct hoeft te betekenen dat de verkeershandhaving is verslechterd, ziet de SWOV de cijfers wel als een duidelijke aanwijzing daarvoor.

Verkeersveiligheid minder belangrijk

„Een sterke daling van het aantal bekeuringen lijkt, mede ook in het licht van wat we weten over de ontwikkelingen bij de politie, wel een duidelijke aanwijzing te zijn voor een vermindering van het algemene niveau van de verkeershandhaving”, schrijft de SWOV, doelend op recente reorganisaties bij de politie en het opgaan van handhavingsteams in bredere teams.

Nieuws

menu