Minder winkels leeg in Winschoten

Minder winkels leeg. Foto Annemarie Kamp

In amper anderhalf jaar tijd is de leegstand in het Winschoter centrum met bijna veertig procent gedaald. ,,Onze aanpak werkt”, aldus wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) van de gemeente Oldambt.

In amper anderhalf jaar tijd is de leegstand in het Winschoter centrum met bijna veertig procent gedaald. ,,Onze aanpak werkt”, aldus wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) van de gemeente Oldambt.

Oldambt is de leegstand te lijf gegaan met een gemeentelijk stimuleringfonds, waar 1 miljoen euro in werd gestopt. Daarnaast bood de provincie de helpende hand met een relatief rijk gevuld vastgoedfonds van circa zes miljoen. Er wordt door andere gemeenten in de regio met enige jaloezie naar het succes van de Winschoter aanpak gekeken.

Kon minder

Het stimuleringfonds was bedoeld voor het opknappen van gevels en verplaatsing van winkels. Veertig ondernemers hebben het fonds gebruikt om de gevel van hun winkel op te knappen. Een aantal ondernemers heeft de winkel richting centrum verplaatst. Ruim een half miljoen euro heeft de gemeente uitgekeerd, de rest van het geld is in overleg met de provincie Groningen overgeheveld naar het vastgoedfonds.

Broekhuizen beseft dat er nog steeds leegstand is, maar dat als er niets was gedaan het centrum van Winschoten er veel slechter had voorgestaan. ,,We moeten ons dus voortdurend inspannen om de leegstand aan te pakken.” Ze weet zich daarbij gesteund door de in 2014 ingevoerde leegstandsverordening. Met die door de gemeenteraad aangenomen verordening heeft Broekhuizen meer armslag om vastgoedeigenaren die zich niet of nauwelijks bekommeren om hun panden achter de broek te zitten. In de verordening staat onder meer dat na een bepaalde periode leegstand gemeld moet worden. Ook gaat er een extra prikkel vanuit doordat van de eigenaar verwacht wordt dat hij aangeeft wat hij met het leegstaande pand van plan is. Oldambt is een van de negen gemeenten in Nederland die een leegstandsverordening heeft en de eerste in Noord-Nederland.

'Het probleem is nog niet opgelost'

In maart 2014 is in Winschoten een begin gemaakt met de aanpak van de leegstand. Op dat moment stonden er 91 panden leeg, waarvan 28 in het centrum en 63 in aangrenzende straten. In het zogenaamde kernwinkelgebied staan nu nog 22 winkels leeg en in de aangrenzende straten dertig. ,,We hebben panden gesloopt, vastgoed getransformeerd naar wonen of er is een herbestemming gevonden in de vorm van kantoorruimte of dienstverlening.”

Broekhuizen wijst er op dat de aanpak de komende tijd nog meer resultaat kan opleveren. De gemeente is nog met 23 eigenaren in gesprek over invulling van leegstaande panden. Ook probeert Oldambt nog geld van de provincie te krijgen uit het zogenoemde leefbaarheidspotje. ,,Want het probleem is nog lang niet opgelost”, beseft Broekhuizen.

Nieuws

Meest gelezen

menu