Minister Ollongren schaart zich achter bewoners De Leine, maar de gemeente gaat erover

Minister Kasja Ollongren (D66) drukt de gemeente Midden-Groningen op het hart coulant te zijn tegenover de bewoners van recreatiepark De Leine in Meerwijck.

Vanuit Den Haag wordt welwillend gekeken naar het permanent bewonen van recreatiewoningen, maar de gemeenten gaan erover.

Vanuit Den Haag wordt welwillend gekeken naar het permanent bewonen van recreatiewoningen, maar de gemeenten gaan erover. Foto: Archief DvhN

In de Tweede Kamer zijn door het VVD-Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis uit Raalte vragen gesteld over de gang van zaken op De Leine. Daar moeten 32 huishoudens zonder persoonlijke gedoogbeschikking voor 1 juni 2021 hun recreatiewoning hebben ontruimd.

Koerhuis wil van de minister weten of zij achter het beleid van de gemeente Midden-Groningen staat om permanente bewoning op De Leine (het Smurfendorp) niet toe te staan.

Ollongren antwoordt dat de gemeente als lokale overheid het beste zicht heeft op de verschillende belangen die spelen en mogelijke toekomstperspectieven. ,,Het is aan de gemeente om deze afwegingen te maken.’’

Wettelijke verruimingsmogelijkheden

In haar beleid om permanente bewoning van recreatieparken in de gemeente niet toe te staan, wordt Midden-Groningen ondersteund door de provincie. Ook die staat het permanent bewonen van recreatieparken niet toe.

Vanuit Den Haag wordt er bij gemeenten juist op aangedrongen meer ruimte te geven aan permanente bewoning van recreatieparken. Daarvoor worden ook wettelijk verruimingsmogelijkheden onderzocht. Dit om tegemoet te komen aan het tekort aan betaalbare woningen in Nederland, terwijl de coronacrisis het zoeken naar en vinden van alternatieve huisvesting bemoeilijkt.

Menselijke maat hanteren

Ollongren aan Koerhuis: ,,Naar aanleiding van uw vragen heb ik contact opgenomen met de gemeente Midden-Groningen en mijn oproep om de menselijke maat te hanteren in de handhaving op permanente bewoning onder de aandacht gebracht.’’

De menselijke maat in handhaving betekent oog hebben voor kwetsbare bewoners en hun vervolghuisvesting. ,,Mensen moeten fatsoenlijk de tijd krijgen om ander onderdak te vinden.’’

Die ‘menselijke maat’ wordt door het college van B en W uitgedragen. ,,Uit gesprekken met gemeenten’’, schrijft Ollongren, ,,wordt duidelijk dat mijn oproep bekend is.’’

Mogelijkheden en onmogelijkheden permanente bewoning

De minister geeft aan binnenkort met een ‘kwaliteits- en afwegingskader’ te komen waarmee gemeenten een complete afweging kunnen maken aangaande de mogelijkheden en onmogelijkheden van permanente bewoning van recreatieparken en de daarbij behorende handhaving.

Voor dat zoeken naar (on)mogelijkheden komt vanuit het rijk een ‘aanjaag- en expertteam transformatie van recreatieparken’ beschikbaar, dat komende zomer actief moet zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu