Minister past plannen voor ringweg aan

Minister past plannen voor ringweg aan

Minister Schultz van Haegen heeft de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen op enkele punten aangepast. Zo komt er een extra geluidsscherm ter hoogte van zwembad De Papiermolen en gaat de vervanging van de tunnel voor voetgangers en fietsers bij De Papermolen niet door.

Minister Schultz van Haegen heeft de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen op enkele punten aangepast. Zo komt er een extra geluidsscherm ter hoogte van zwembad De Papiermolen en gaat de vervanging van de tunnel voor voetgangers en fietsers bij De Papermolen niet door.

Dat is woensdag bekendgemaakt na een besloten overleg op het provinciehuis. De aanpassingen zijn gedaan met instemming van het college van burgemeester en wethouders van Groningen en Gedeputeerde Staten. Aanleiding is een uitspraak van de Raad van State over tekortkomingen in het eerder ingediende tracébesluit. Schultz van Haegen had tot begin maart de tijd gekregen om de plannen aan te passen.

Een andere wijziging is dat nu ook is vastgesteld waar de voetgangersbrug komt tussen De Papiermolen en de Rivierenbuurt. De Raad van State oordeelde dat die locatie in het eerdere besluit onvoldoende nauwkeurig was aangegeven waardoor de privacy en het woon- en leefklimaat van omwonenden niet was gewaarborgd.

De toegang tot de voetgangersbrug komt aan beide zijden op ten minste twintig meter van de erfgrens van de woningen te liggen en wordt zo gebouwd dat inkijk onmogelijk is. Fietsers mogen de voetgangersbrug ook gebruiken, zo is woensdag medegedeeld.

Over de voorgestelde wijzigingen wordt deze week huis aan huis een brief bezorgd in de zuidelijke stadswijken van Groningen. Belanghebbenden kunnen in beroep gaan bij de Raad van State. Na de zomer wordt een definitief oordeel verwacht. Dan zal volgens het projectbureau Aanpak Ring Zuid ook bekend worden of de ombouw doorgaat. Volgens plan zouden de werkzaamheden begin 2017 moeten starten.

Illustratie: projectbureau Aanpak Ring Zuid

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu