Minister wil einde maken aan onverklaarbare verschillen in verhuisvergoedingen voor huurders in bevingsgebied

Meerderheid senaat: motie van afkeuring tegen huurbeleid minister ANP

Huurders in het aardbevingsgebied die gedwongen moeten verhuizen omdat hun woning wordt gesloopt en herbouwd in het kader van de versterkingsopgave, krijgen een eenmalige compensatie van het Rijk. Onverklaarbare verschillen in verhuisvergoedingen moeten worden rechtgetrokken.

Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij geeft in de brief aan dat ‘de versterkingsopgave huurders en huiseigenaren gelijk raakt, en dat onverklaarbare verschillen zoveel mogelijk gelijk moeten worden getrokken.’

Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied vragen al langere tijd aandacht voor de verschillen tussen de vergoedingen die particuliere eigenaren en huurders krijgen in het geval van sloop-nieuwbouw. De woningcorporaties bieden wel verhuisvergoedingen, maar ook die vergoedingen zijn lang niet overal gelijk.

Middelstum kwam in actie

SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende in oktober vorig jaar een motie in die minister Ollongren ertoe dwong om met huurders in Middelstum in gesprek te gaan. Die huurders, bewoners van de Groensingel en de Coendersweg, hebben maandenlang in de clinch gelegen met Woongroep Marenland over de hoogte van de verhuisvergoeding. Ze vonden de vergoeding niet hoog genoeg.

De gemoederen liepen zo hoog op dat het project tijdelijk stil kwam te liggen. Inmiddels zijn de huurovereenkomsten voor de wisselwoningen getekend, schrijft de minister in de Kamerbrief.

Verhuisvergoedingen in kaart gebracht

De Nationaal Coördinator Groningen heeft de verschillen tussen de verhuisvergoedingen in opdracht van de minister in kaart gebracht. Uit die analyse is gebleken dat er inderdaad op onderdelen verschillen bestaan, die niet uit te leggen zijn en daarom moeten worden weggenomen. ‘Ook de inbreng van de huurders via het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG) wordt hier nauw bij betrokken’, schrijft de minister.

De minister heeft samen met woningcorporaties, gemeenten en het ondersteunend bureau gaswinning gewerkt aan een voorstel voor welke vergoedingen huurders in de toekomstige opgave in aanmerking komen. In die gesprekken wordt ook onderzocht of het mogelijk is dat huurders zelf hun wisselwoning regelen. Daarbij zijn voorstellen gedaan op welke wijze de vergoedingen voor huurders, gelijk kunnen worden getrokken met de bedragen die particuliere eigenaren krijgen.

Na de zomer meer duidelijkheid

In de zomer worden deze voorstellen in overleg met de partijen nader uitgewerkt. De verwachting is dat er begin september een afsprakenpakket ligt voor huurders die in de toekomst met deze situatie te maken krijgen.

Huurders die al verhuisd zijn, in een wisselwoning wonen of middenin het proces zitten krijgen een eenmalige compensatie. Het streven is dat deze regeling na de zomer in werking treedt.

Nieuws

Meest gelezen

menu