Ministerie staat fracken toe in klein gasveld bij Pieterzijl-Oost

Protestactie tegen het voornemen van fracking bij gaswinning, door de NAM, onder Pieterzijl. Foto Marcel van Kammen

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat toe dat de NAM gaat fracken in een klein gasveld in Pieterzijl-Oost. Met die methode wordt het gesteente in de grond ‘gekraakt' om zo de gaswinning te verhogen.

Op grond van de uitgebrachte adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische Commissie Bodembeweging, de Mijnraad en de betrokken overheden is er volgens het ministerie 'geen grond om de winning uit dit gasveld te weigeren'. Wel is bepaald dat de winningsperiode met een jaar wordt verkort tot eind 2024.

Het gasveld bij Pieterzijl-Oost, op de grens met Friesland, is een van de ongeveer 240 kleine gasvelden die er in Nederland zijn. De helft van die velden ligt op land. Het ministerie wijst erop dat de kleine gasvelden belangrijk zijn. ,,Hoewel Nederland langzaam van het gas af gaat, is gas de komende decennia nog nodig als energiebron. Het gebruik van gas uit eigen land leidt daarbij tot minder uitstoot dan geïmporteerd gas.''

Tegen het plan om te fracken is meerdere keren geprotesteerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu