Moeten de GGD's in Drenthe en Groningen meer moeite doen om migranten en achterstandsbuurten te bereiken? Ze vinden zelf van niet, maar grote steden, Friesland en UMCG-onderzoeker vinden van wel

De GGD’s in Groningen en Drenthe ondernemen voorlopig niets om het aantal vaccinaties onder migranten en in achterstandsbuurten omhoog te krikken. Toch zou dat volgens onderzoeker Daniëlle Jansen van het UMCG wel degelijk nuttig zijn.

De GGD Fryslan rijdt dorpen rond met een prikbus. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De GGD Fryslan rijdt dorpen rond met een prikbus. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

In Friesland rijdt de GGD rond met een prikbus, waar inwoners van dorpen zonder een afspraak te maken snel een coronavaccinatie kunnen krijgen. In de vier grote steden in de Randstad trekken voorlichtingsteams van huisartsen, gemeenten en GGD’s door buurten en over markten met veel migranten. Het blijkt namelijk dat de opkomst voor de coronavaccinaties onder migranten veel lager is.

Die opkomst is in Groningen en Drenthe daarentegen over de hele linie uitstekend. Maar beide provincies hebben dan ook weinig streng-christelijke dorpen zoals in de ‘bible belt’. En er wonen naar verhouding ook weinig migranten in het Noorden.

Niet nodig want opkomst boven 90 procent

,,De opkomst voor de vaccinaties is meer dan 90 procent tot zelfs 95 procent’’, zegt woordvoerder Hanneke Mensink van de GGD Groningen. ,,We hebben daardoor geen enkele indicatie dat het nodig zou zijn om iets te ondernemen. We houden het constant in de gaten en zien dat over alle leeftijdsgroepen een zeer hoog aantal mensen een afspraak maakt en ook daadwerkelijk komt. Ook onder de jongeren die nu aan de beurt zijn. Daardoor zijn de afspraken in onze prikstraten eerder vol dan in andere regio’s, en daarom krijgen wij ook extra vaccins aangeleverd.’’

In Drenthe hetzelfde verhaal. ,,We monitoren steeds hoe het gaat. We spreken binnenkort wel met de grotere gemeenten in Drenthe of er misschien een lagere opkomst is in bepaalde aandachtsgebieden. Maar tot nu toe zien we geen reden iets te ondernemen’’, zegt woordvoerder Linda van der Heide.

Opkomst Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe lager?

Toch hielden de directeuren van de GGD’s, Jos Rietveld en Hans Kox, er aan het begin van de vaccinatiecampagne wel degelijk rekening mee dat de opkomst lager zou worden in gemeenten met veel werkloosheid en slechtere sociaal-economische omstandigheden, zoals in Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe. Net als in de achterstandswijken in de grote steden waren er in die gemeenten ook wat meer coronabesmettingen dan elders. Het zijn ook de gebieden waar de inwoners gemiddeld minder lang leven en vaker lijden aan chronische ziektes.

Onderzoeker Daniëlle Jansen van het UMC Groningen verwacht ook dat er wel degelijk een lagere opkomst is onder groepen migranten en in de gebieden met veel lagere inkomens in het Noorden. Jansen leidt een internationaal onderzoek naar de lagere opkomst voor vaccinaties onder minderheden in heel Europa, een onderzoek waar de EU 3,3 miljoen euro voor vrijmaakte. Het blijkt namelijk al langer dat Turkse en Marokkaanse meisjes, Roma en andere migrantengemeenschappen in Europa doorgaans veel minder geneigd zijn vaccins te nemen tegen bof, mazelen, rode hond en HPV.

Autochtone groepen in achterstandswijken net als migranten

,,We hebben harde cijfers over de lagere opkomst onder die migrantengroepen’’, zegt Jansen. ,,We hebben ook aanwijzingen dat er minder vaccinaties zijn onder autochtone groepen in achterstandsbuurten of in bepaalde plattelandsgebieden met veel lagere inkomens. Maar dat kunnen we minder terugzien in harde cijfers doordat het over de hele linie wel goed gaat in Noord-Nederland.’’

Volgens Jansen moeten gezondheidsinstanties meer moeite doen om migranten en mensen met lagere opleidingen te bereiken. ,,We moeten daarvoor het zorgsysteem aanpassen. Je ziet dat de voorlichting waarmee andere groepen wel bereikt worden in deze groepen minder aankomt. Er gaan meer onjuiste verhalen rond en er is minder vertrouwen in de overheid en de medische autoriteiten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu