Muskusrattenpopulatie Noordoost-Nederland sterk afgenomen

Rattenvanger Meindert Kamping met een muskusrat in een klem Foto: Harry Tielman

De muskusrattenvangst in Noordoost-Nederland is dit jaar opnieuw gedaald. Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2019 minder muskusratten dan in 2018.

Dit betekent dat de waterschappen de populatie steeds beter onder controle krijgen. Vergeleken met 2018 daalden de vangsten in totaal van 15.645 naar 12.721. Een daling van afgerond 19 procent.

Gangen en holen graven in dijken

Nieuws

menu