NAM biedt excuses aan

NAM-directeur Gerard Schotman

,,De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) betreurt ten zeerste dat de aardbevingen voor zoveel mensen tot problemen leiden. Ik wil daarvoor mijn excuses aanbieden.''

,,De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) betreurt ten zeerste dat de aardbevingen voor zoveel mensen tot problemen leiden. Ik wil daarvoor mijn excuses aanbieden.''

Dat zegt NAM-directeur Gerald Schotman die erkent dat de gasproductie aardbevingen veroorzaakt en dat de gevolgen daarvan diep ingrijpen in het leven van de Groningers. ,,Ik ben mij daar ook door ontmoetingen met bewoners, zeer van bewust.''

De NAM reageert op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), waarin staat 'dat de veiligheid ondergeschikt is gemaakt aan andere belangen'. De veiligheid zou door de NAM en de Staat zijn genegeerd. De NAM zou haar zorgplicht als exploitant niet hebben nageleefd.

'In redelijkheid'

Schotman is het daar niet mee eens. ,,Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die voor de beving bij Huizinge oordeelden dat er geen aanleiding bestond om meer onderzoek te doen, in redelijkheid tot dat oordeel kwamen. Maar net als OvV betreur ik met de kennis van vandaag dat we niet eerder verdergaand onderzoek hebben gedaan.''

De NAM-directeur meent dat voor 'Huizinge' er geen aanleiding was om te denken dat de aardbevingen een gevaar voor de veiligheid zouden vormen. In die mening stond de NAM naar eigen zeggen niet alleen. Ook de onafhankelijke kennisinstituten KNMI, TNO en MIT deelden deze opvatting.

'Nieuwsgieriger'

Schotman zegt wel dat zijn bedrijf nieuwsgieriger had kunnen zijn naar wat er precies gebeurt in en boven de bodem in Groningen. ,,We hadden meer open kunnen staan voor geluiden van buiten. Dat dit niet is gebeurd, betreur ik.''

Om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen, wil de NAM dit jaar 3000 woningen veiliger maken en langlopende schadegevallen dit jaar afhandelen. Maar de problematiek rond de gaswinning en de bevingen is veelomvattend. Schotman: ,,De NAM kan niet alle problemen oplossen. Daar ben ik me terdege van bewust.''

Dinsdagavond geeft de NAM-directeur tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer een reactie op het OvV-rapport.

Nieuws

menu