NAM verwijdert afgesloten gasputten in augustus definitief van locatie Uiterburen bij Zuidbroek

De NAM ruimt de restanten van de gaswinningslocatie aan de Galgelaan in Uiterburen (Zuidbroek) deze zomer op. Foto: Archief DvhN

De gasputten op de locatie Uiterburen (Zuidbroek) worden in augustus verwijderd. Deze gaswinlocatie is de eerste in Groningen waar de gasputten door de NAM definitief worden afgesloten en opgeruimd.

De NAM is onlangs aan de Galgeweg in Zuidbroek begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Een aantal mensen is daartoe op de locatie Uiterburen aan het werk.

Uiterburen is, aldus de gemeente Midden-Groningen, de eerste locatie van het Groninger gasveld waar de gasputten definitief worden afgesloten en opgeruimd.

Verhardingen en watergoten

De voorbereidingen bestaan uit werkzaamheden aan verhardingen en afwateringsgoten. Dit gebeurt overdag, de verwachting is dat omwonenden daar weinig tot geen overlast van ondervinden.

De locatie Uiterburen is al sinds 2008 buiten gebruik en de volledige bovengrondse installatie is verwijderd. Als laatste stap worden nu de achtergebleven 10 gasputten opgeruimd. De NAM doet dit met een speciaal voor dit doel ontworpen opruimtoren.

Extra verkeersbewegingen

In loop van volgende maand wordt begonnen met het werk aan de tien aanwezige gasputten. Medio augustus worden deze putten met de dan geplaatste opruimtoren verwijderd.

In juni is er aan- en afvoer van machines en materialen. Dat brengt extra verkeersbewegingen met zich mee vanaf de A7 Zuidbroek via de Kerkstraat en Heiligelaan naar de Galgeweg.

Coronamaatregelen

Deze transporten vinden overdag plaats. Behalve extra verkeer voorziet de gemeente geen geluidsoverlast voor omwonenden.

,,Normaal gesproken’’, aldus de gemeente, ,,zouden de NAM en wij mensen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Dat is gelet op de coronamaatregelen nu niet mogelijk.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu