NAM ziet geen rol voor gaswinning uit Groningenveld na 2022

Ontmanteling van een gaswinningslocatie in Ten Post. Foto: Archief Kees van de Veen

Het Groningenveld na 2022 openhouden is volgens de NAM ‘onnodig en onwenselijk’. Het aardgasbedrijf schrijft dat in een bezwaar tegen het plan van minister Eric Wiebes over de gaswinning voor het komende jaar.

De organisatie keert zich met dit bezwaar tegen de wens van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om het veld na 2022 nog vier jaar beschikbaar te houden in geval van nood, tijdens een extreem strenge winter bijvoorbeeld. In 2026 wil Wiebes het gasveld definitief sluiten.