Rutger Kopland School in Siddeburen gaat verhuizen

De Rutger Kopland School in Siddeburen gaat verhuizen naar het gebouw van basisschool De Springplank in het dorp. De vmbo-school hoopt er augustus 2022 in te trekken.

Het gebouw van de Rutger Kopland School (vmbo-tl) in Siddeburen stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Het gebouw van de Rutger Kopland School (vmbo-tl) in Siddeburen stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Foto: DVHN

Het huidige pand aan de Singellaan stamt uit de jaren vijftig en is verouderd, zegt locatieleider Ite Klaveringa van de school. ,,Daarnaast zijn er te weinig lokalen en is er maar een overlegruimte annex vergaderkamer. Ook moet het bevingsbestendig worden gemaakt maar dat loont met zo’n oud pand niet.’’

Basisschool De Springplank verhuist naar kindcentrum

Doordat obs De Springplank samen met cbs De Zonnewijzer in een nog te bouwen kindcentrum komt, komt de basisschool op zo’n 200 meter van de Rutger Kopland School leeg te staan. ,,Dat is voor ons een kans.’’ Dit pand stamt uit 2004 en alle de ruimten inclusief de lokalen zijn groter en lichter. ,,Wel moeten we verbouwen. Zo moeten er bijvoorbeeld nieuwe sanitaire voorzieningen en een nieuwe kantine komen, en het moet waarschijnlijk worden versterkt. Ook moet het worden verduurzaamd en moet de ventilatie worden aangepast. Architecten gaan er de komende tijd naar kijken.’’

170 leerlingen

De basisschool moet voor de pubers wat anders worden ingedeeld, maar veel groter hoeft het niet. De Springplank heeft 180 leerlingen, de Rutger Kopland School 170. Kopland heeft echter ruimtegebrek. Zo gebruiken ze twee lokalen in de voormalige bibliotheek. ,,Dat heen en weer gereis kost tijd .’’

Voor het nieuwe kindcentrum moet rond de kerst de eerste schep de grond in. Dat moet over een jaar klaar zijn. Begin 2022 zouden de basisscholen daarin kunnen en kan worden begonnen met de verbouw van De Springplank. ,,Als alles volgens planning verloopt kunnen wij er in augustus 2022 in.’’

(Tekst leest door onder foto)

Samenwerking Dollard College

Een paar jaar geleden was er nog sprake van dat de Rutger Kopland School samen zou gaan met het Dollard College maar daar is geen sprake meer van. De school denkt het zonder fusie of intensieve samenwerking zelfstandig te redden. ,,Dertien jaar geleden hadden we 120 leerlingen en spande het erom’’, zegt Margriet Zuiderveen, de pas vertrokken directeur. ,,We groeiden naar 210 en hebben nu 170 leerlingen. Volgens de prognoses blijft dat stabiel.’’

Informatietechnologie

De school wil zich promoten met haar kleinschaligheid en volgend jaar met informatietechnologie. Alle vmbo-tl-scholen moeten meer aan praktijk doen en Siddeburen gaat aan de slag met dat profiel. ,,Het is eigentijds en past bij de projecten die we nu rond Mediawijsheid en computervaardigheden doen’’, zegt Klaveringa. Bovendien is het een profiel dat andere scholen in de regio niet aanbieden. ,,Dan valt er wat te kiezen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu