Naam Zernike College verdwijnt van gevels

Leerlingen gaan binnenkort niet meer naar het Zernike College, maar naar het Harens Lyceum, het Montessori College Groningen of het Montessori Vaklyceum. De naam Zernike verdwijnt definitief van de gevels.

Leerlingen gaan binnenkort niet meer naar het Zernike College, maar naar het Harens Lyceum, het Montessori College Groningen of het Montessori Vaklyceum. De naam Zernike verdwijnt definitief van de gevels.

Het openbaar onderwijs in de stad haalt de bezem door schoolorganisatie en dat betekent dat een deel van de middelbare scholen een nieuwe naam krijgt.

Het Zernike College aan de Westerse Drift verhuist de komende weken naar de nieuwe locatie aan de Kerklaan in Haren. ‘Harens Lyceum' komt daar op de gevel te staan. Dat geldt ook voor de locatie in Zuidlaren. Op het vmbo in het zuiden van de stad, aan de Vondellaan en Van Iddekingeweg, komt ‘Montessori Vaklyceum' te staan en op de locatie aan de Helperbrink ‘Montessori College Groningen'.

Ook het Reitdiep College verdwijnt. De verzamelnaam voor het Kamerlingh Onnes, Leon van Gelder en Simon van Hasselt. De scholen gaan verder onder hun eigen naam.

Het bestuur van de scholen, O2G2, kiest voor nieuwe namen, omdat ze elke school een duidelijke smoel wil geven, zegt Theo Douma, voorzitter van het College van Bestuur. Een school kan zich bijvoorbeeld profileren met techniek, cultuur, sport, een tweejarige brugklas of wat anders. ,,Ouders en leerlingen in de stad en Haren moeten wat te kiezen hebben.''

Daarnaast wil hij dat leerlingen hun opleiding in één school kunnen afmaken. Nu is het bijvoorbeeld zo dat Zernikeleerlingen van de Rummerinkhof of Helperbrink halverwege hun havo/vwo-opleiding naar de Westerse Drift moeten. Daar moet een eind aan komen. ,,Leerlingen die naar een school gaan, moeten die op die plek ook afmaken.'' De lesprogramma's moeten zo beter aansluiten en de resultaten verbeteren. Met name het Zernike merkt dat leerlingen lagere cijfers halen als ze van een Junior College voor hun bovenbouwjaren naar een andere locatie moeten.

Ook het vmbo van het Werkman College zou op één plek moeten komen. Vanwege ruimtegebrek is het nu verdeeld over de locaties Melisseweg en Kluiverboom, Het vier jaar oude pand aan de Kluiverboom wordt gedeeld met die van CSG Wessel Gansfort. Een van de onderzochte varianten is dat het Wessel daar weg gaat en het Werkman het hele gebouw in gebruik neemt.

Voor de vernieuwingen gaat O2G2 de organisatiestructuur van de scholen wijzigen. Elke school krijgt een leidinggevende, rector geheten, die hoofdverantwoordelijk is. Verder worden onderwijsteams verantwoordelijk voor het onderwijs aan leerlingen. ,,We hebben nu een zot systeem van vijf managementlagen en we hebben elf rectoren. Dat worden er acht'', zegt Douma. Hij wil met het nieuwe systeem de bevoegdheden lager in de organisatie leggen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu