Inwoner Meeden daagt rijk voor de Raad van State wegens vergaande besluiteloosheid over fout knipperende lampjes van Windpark N33

Barteld Jan Bosma uit Meeden daagt het rijk voor de Raad van State (RvS), omdat het blijft weigeren een besluit te nemen over de illegale knipperende dagverlichting van de windturbines van Windpark N33 bij Meeden. ,,De overheid kan schijnbaar eindeloos traineren.’’

Barteld Jan Bosma uit Meeden daagt het rijk voor de Raad van State, omdat het geen besluit neemt over de illegale knipperende dagverlichting van de windturbines van Windpark N33 bij Meeden.

Barteld Jan Bosma uit Meeden daagt het rijk voor de Raad van State, omdat het geen besluit neemt over de illegale knipperende dagverlichting van de windturbines van Windpark N33 bij Meeden. Foto: Archief DVHN

De besluiteloosheid van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voor Bosma aanleiding naar de RvS te stappen.

Nieuws

menu