Nachtopvang in aanmeldcentrum Ter Apel voldoet niet aan RIVM-richtlijnen. Wachtenden krijgen onderdak in paviljoens op voormalig NAVO-terrein

Het aanmeldcentrum Ter Apel. Foto: ANP

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) realiseert een vervangende nachtopvang op het voormalige NAVO-terrein in Ter Apel. De huidige nachtopvang in het aanmeldcentrum Ter Apel voldoet niet langer aan de RIVM-richtlijnen.

De nachtopvang in Ter Apel biedt onderdak aan mensen voor wie de asielprocedure nog niet is gestart of die in de avond en nacht aankomen.

Hiervoor worden zes paviljoens ingericht, waarin in totaal maximaal 125 wachtenden kunnen worden opgevangen. De tijdelijke paviljoens op het voormalige NAVO-terrein, direct naast de opvanglocaties in Ter Apel, worden volgende week in gebruik genomen.

De gemeente Westerwolde heeft hiervoor voor een periode van 12 maanden een vergunning afgegeven, waarbij, zoals afgesproken in de bestuursovereenkomst, de maximale opvangcapaciteit van het COA in Ter Apel op 2000 personen blijft staan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu