Opmerkelijke uitkomst van overleg tussen parkexploitanten en omwonenden: Nader onderzoek naar 'gekmakende bromtonen' van windmolenpark N33

Dorpelingen hebben 631 klachten verzameld sinds de ingebruikname van de windmolens. De klachten gaan over een ‘gekmakend geluid’ dat tot slapeloosheid, gezondheidsklachten en spanningen leidt.

De ‘bromtonen’ die de molens van windpark N33 in Oost-Groningen volgens omwonenden veroorzaken, moeten nader onderzocht.

Dit is de uitkomst van overleg tussen de bewoners van de omliggende dorpen, zoals Meeden en Veendam, en de parkexploitanten RWE en Eurus Energy en de bouwer van de gewraakte windmolens, Siemens.

Nieuws

menu