Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geeft veel meer geld uit aan extern ingehuurde krachten: 170 medewerkers kregen samen 33,2 miljoen euro

Het overgrote deel van het personeelsbudget van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat op aan ingehuurde krachten. Er is vorig jaar 33,2 miljoen euro overgemaakt aan 170 externe medewerkers.

Foto:

Foto: ANP

Daarmee ontvangt een derde van het totale personeelsbestand bijna twee derde van al het salaris. De NCG, de organisatie die verantwoordelijk is voor het inspecteren, beoordelen en versterken van onveilige huizen in het aardbevingsgebied, keerde vorig jaar 56 miljoen euro aan salariskosten uit. Alle mensen die in vaste dienst (61 procent) zijn bij de NCG, kostten het afgelopen jaar 11 miljoen euro minder dan de ingehuurde krachten.

Externe personeelskosten enorm gestegen

Het geld dat wordt uitgetrokken voor de batterij aan ingehuurde medewerkers neemt sowieso een hoge vlucht, blijkt uit opgevraagde cijfers van de afgelopen vijf jaar. Zo gingen de personeelskosten voor ingehuurde mannen en vrouwen ten opzichte van twee jaar geleden maar liefst zes keer over de kop. Werd daar in 2018 nog bijna vijf miljoen euro aan uitgegeven, dat is nu gestegen naar 33,2 miljoen euro voor 170 externe medewerkers.

Zelf stelt de dienst ook dat ‘het aandeel externe inhuur relatief hoog was in 2020’. Ze zijn bezig om te kijken hoe dit omlaag kan, maar volledige afbouw zit er volgens de organisatie niet in. ,,Bij de NCG zal altijd behoefte zijn aan externe inhuur vanwege specifieke kennisbehoefte en ervaring, die moeilijk verkrijgbaar is op de arbeidsmarkt’’, zegt een woordvoerder.

Andere opdracht

Volgens de NCG is het vergelijken van de cijfers van externe inhuur over vijf jaar tijd ‘appels met peren vergelijken’. Dit omdat de organisatie sinds 1 januari 2020 niet alleen meer verantwoordelijk is voor de regie van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen, maar ook voor de uitvoering ervan.

,,We hebben dus een heel andere opdracht gekregen. Daarvoor zijn sinds begin van vorig jaar veel extra mensen nodig’’, aldus de woordvoerder. Overigens nam het aantal externe medewerkers in 2019 ook al enorm toe.

Toen gaf de rijksdienst in totaal 8,9 miljoen euro uit aan externe medewerkers. Aan het eind van dat jaar waren er 102 fte ingehuurd, blijkt uit dat jaarverslag. Op 1 januari 2020 steeg dat aantal met 40 fte. Dat betekent dat er nog dertig medewerkers extra zijn ingehuurd. ,,We hebben een aantal mensen overgenomen van het Centrum Veiling Wonen omdat we geen vertraging willen bij projecten die al liepen’’, zegt de woordvoerder.

Ook meer vaste medewerkers

Niet alleen het aantal ingehuurde medewerkers nam toe, ook werd veel meer vast personeel aangenomen. In 2019 had de NCG 134 fte in dienst, een jaar later was dit 301.

De 315 medewerkers in vaste dienst (301 fte) kostten vorig jaar 22 miljoen euro, blijkt uit het meest recente jaarverslag van de NCG. Een medewerker kostte de dienst daarmee gemiddeld 69.841 euro per jaar. Een ingehuurde kracht kostte het afgelopen jaar gemiddeld 194.117 euro. Dat is ruim tweeënhalf keer zo veel.

De uurtarieven van de ingehuurde medewerkers liggen tussen de 75 euro en 225 euro. De NCG wil niet vertellen wie van de externen het hoogste bedrag kreeg. Dit heeft volgens de woordvoerder onder meer te maken met privacy.

Versterkingsoperatie verloopt stroef

Ruim 26.000 huizen moeten door NCG worden onderzocht en zo nodig worden versterkt. Deze zogeheten versterkingsopgave verloopt niet vlekkeloos. Eind april waren van de 26.809 adressen 1905 woningen versterkt. De NCG loopt dit jaar achter met de doelstellingen voor opnames, beoordelingen en versterking. Dat komt volgens een woordvoerder deels door de coronamaatregelen.

Volgens de NCG is de aardgaswinning de afgelopen jaren sterk verminderd en gaat de gaskraan van het Groningenveld volgend jaar helemaal dicht. Drie jaar geleden werd dat besloten door toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Diverse overheidsorganisaties laten weten dat de kans op aardbevingen daardoor afneemt en ‘woningen veiliger worden’. Dat betekent volgens de NCG dat er voor veel woningen minder of geen versterking nodig is. De Nationaal Coördinator Groningen legt verantwoording af aan de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu