Nationaal Programma Groningen investeert in Gronings erfgoed: 20 miljoen voor erfgoedprogramma

Aardbevingsschade aan boerderij Tettemaheerd in Uithuizermeeden. Foto: Archief DvhN/ Geert Job Sevink

Nationaal Programma Groningen investeert in het behoud van het Gronings erfgoed en de Groningse identiteit door 20 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Erfgoedprogramma 2020-2023.

Achterliggende gedachte is dat het Groninger erfgoed niet alleen bijdraagt aan de identiteit van het gebied, maar ook zorgt voor een aantrekkelijke omgeving om in te leven en te recreëren. Dit sluit aan bij de ambities van het Nationaal Programma Groningen .

Maar subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden

Het beschikbaar stellen van 20 miljoen voor het erfgoedprogramma betekent concreet dat er in de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied meer subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden komen voor eigenaren van karakteristieke panden en voor de aanpak van grote monumenten in stads- en dorpsvernieuwing. Het gaat daarbij om onderhoud van deze historische gebouwen.

Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van duurzame innovatie van vakmanschap in de bouw- en restauratiesector en het daaraan gekoppelde onderwijs. Met het geld van het erfgoedprogramma wordt flink geïnvesteerd in historische gebouwen in het aardbevingsgebied. Dit zorgt onder andere voor extra werkgelegenheid voor de bouwsector in Groningen.

Eigenaren van karakteristieke panden kunnen in de loop van het jaar gebruik maken van deze extra subsidiemogelijkheden, naast de subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden die er voor eigenaren van monumenten vanuit hetzelfde erfgoedprogramma al waren.

De bij het erfgoedprogramma betrokken organisaties werken de subsidiemogelijkheden en -voorwaarden nu verder uit.

Behoud en ontwikkeling Gronings erfgoed

De gemeenten in het aardbevingsgebied - Midden Groningen, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Appingedam, Delfzijl en Oldambt - de provincie Groningen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werken sinds 2017 samen in het erfgoedprogramma. In dit programma hebben deze organisaties gezamenlijke doelen geformuleerd en afspraken gemaakt over het behoud en de ontwikkeling van het Gronings erfgoed.

Dit resulteert in ondersteuning voor de monumenteigenaar via de regelingen maar ook via het erfgoedloket. Eigenaren van gebouwd erfgoed kunnen bij dit loket terecht voor vragen over de regelingen maar ook voor vragen over versterking en schade.

Nieuws

Meest gelezen

menu