Nationaal Programma Groningen verdeelt ruim 5 miljoen euro onder projecten provincie Groningen en gemeente Eemsdelta

Financiën. Foto: Pixabay

Nationaal Programma Groningen stelt in totaal ruim 5,2 miljoen euro beschikbaar voor vijf projecten van de provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta.

De provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta krijgen samen ruim 3 miljoen euro voor de uitvoering van het programma Tijd voor toekomst , dat zich richt op talentontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs.

Binnen het programma wordt basisschoolleerlingen wekelijks zes extra schooluren aangeboden, met workshops en excursies over een gezonde leefstijl, sport, cultuur, natuur of techniek. Vijf scholen in de gemeente Eemsdelta beginnen na de zomervakantie met Tijd voor toekomst . In de loop van het schooljaar volgens nog eens twee scholen. De gemeente Eemsdelta krijgt hiervoor 1,1 miljoen euro.

De provincie Groningen ondersteunt de deelnemende gemeenten – het programma draait al op scholen in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Oldambt – en draagt bij aan kennisuitwisseling tussen betrokkenen, monitoring en onderzoek, en fondsenwerving.

Doel is het programma de komende drie jaar in alle Groninger gemeenten te introduceren.

Verbetering mentale gezondheid in Groningen

De provincie Groningen krijgt 906.623 euro voor het project Verbetering mentale gezondheid in Groningen. Dit project is gericht op het verbeteren van de psychische gezondheid van inwoners, vooral jongvolwassen. Dit gebeurt door initiatieven op het gebied van mentale gezondheid te bundelen.

Binnen dit project werken het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de gemeenten Groningen en Westerkwartier, Accare, Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Centrum Psychiatrie, Lentis, GGD en het voortgezet onderwijs en mbo-scholen samen.

Festivals Campus Eemsdelta

Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta krijgt 677.600 euro uit het Nationaal Programma Groningen voor twee festivals, bedoeld om jongeren, bewoners, bedrijven en het onderwijs met sport, recreatie, economie, educatie en natuur met elkaar in contact te brengen, en niet-scholieren ook te laten profiteren van de faciliteiten van de Campus Eemsdelta.

De festivals moeten in het schooljaar 2022 - 2023 plaatsvinden.

Kindvriendelijke gemeente

Daarnaast gaat 282.000 euro uit het Nationaal Programma Groningen naar het project JongGOUD, waarmee de gemeente Eemsdelta zich ervoor inzet een kindvriendelijke gemeente te zijn. Het basisprincipe is om niet voor, maar mét kinderen te werken.

In de pilotfase van dit project zijn een sociaal makelaar en een aanjager aangesteld. Zij leggen verbindingen met kinderen, ouders, onderwijzers en andere partijen die belangrijk zijn in het leven van kinderen. De bijdrage van 282.000 euro maakt deze inzet voor meerdere jaren mogelijk.

De Ploeg en Amsterdamse School

De gemeente Eemsdelta krijgt ook nog 242.000 euro voor het behoud en herplaatsen van bouwwerken van de Amsterdamse School en kunstwerken van De Ploeg. Het cultureel erfgoed wordt daarbij (digitaal) toegankelijk gemaakt voor toerisme.

Hiervoor wordt samengewerkt met vrijwilligers en organisaties als de toeristische informatievoorziening Top van Groningen en Routebureau Groningen.

Nieuws

Meest gelezen

menu