Natuur en recreatie in onbalans bij meerplan

Op 24 februari 2016 stond er een groot juichend artikel in het Dagblad van het Noorden over de ontwikkeling van het Zuidlaardermeer. Alleen de recreatieondernemers komen aan het woord en vertellen dat alle natuurorganisaties achter hun plannen staan. Misschien is het een idee dat al die natuurorganisaties zelf gevraagd wordt wat ze echt van deze ontwikkelingen in een Natura 2000-gebied vinden. IVN in Zuidlaren heeft zich bijvoorbeeld zeer kritisch over de plannen uitgelaten in de gemeenteraad van Haren.

GroenLinks Tynaarlo en GroenLinks Haren hebben zich in de raad flink verzet tegen het bijdragen aan de plannen van de recreatieondernemers. Op een aantal onderhoudswerkzaamheden is niet zo veel tegen, maar de vraag is of de natuur van het Zuidlaardermeer een grotere recreatiedruk wel kan dragen. Misschien kan dat wel, maar niemand heeft dat nog getoetst met de daarvoor beschikbare instrumenten.

Voortoets

Er is een zogenaamde ‘voortoets’ die je online als leek bijna kan invullen en dan zie je direct of er risico's zijn die verder uitgezocht moeten worden en waar ontheffing voor moet worden aangevraagd. We zijn niet tegen recreatie in natuur maar je moet dat wel zorgvuldig doen. Voordat je als overheid geld beschikbaar stelt voor economische ontwikkeling moet je minimaal eerst de voortoets op de Natuurwet hebben uitgevoerd om te zien welke risico's daaruit komen.

Een aantal plannen zijn echt inbreuk op de natuur. Het bouwen van een aanlegsteiger bij de vogelkijkhut lijkt ons onlogisch, tenminste als je komt kijken naar (water)vogels. Het uitbaggeren van de Noordlaardervaart en daar met een rondvaartboot in en uit gaan verstoort de bevers die juist daar een plek hebben gevonden. Nogmaals, als je daar goed op let kan het allemaal best meevallen maar op dit moment is er geen toezicht of handhaving in het Zuidlaardermeergebied en nergens in de plannen staat dat dat beter zal worden.

Ontwikkelingsplan uit 1996

Voor het Zuidlaardermeer wordt nog gewerkt op basis van een integraal ontwikkelingsplan uit 1996. Dat is zwaar verouderd en niet van toepassing op de Natura 2000-status, want die is veel later in 2010 toegekend. De instandhoudingsdoelstellingen voor de unieke natuur staan in het aanwijzingsbesluit Natura 2000 voor het Zuidlaardermeer en hadden daarna, volgens de wet, binnen drie jaar uitgewerkt moeten zijn in een definitief beheerplan door de provincie Groningen.

Op dit moment is er, zes jaar na de aanwijzing, nog steeds alleen een conceptbeheerplan beschikbaar. Er wordt ook wel aan natuurontwikkeling gedaan in het Zuidlaardermeergebied om de moerasvogels meer ruimte te geven. Het wordt alleen nergens duidelijk hoe de verschillende plannen samenhangen, elkaar versterken of elkaar misschien wel tegenwerken.

Verwijt

GroenLinks Tynaarlo kreeg het verwijt te willen regeren over andermans grondgebied, dat is natuurlijk onzin. Er wordt door de verschillende betrokken gemeentes samengewerkt, de kosten worden gezamenlijk gedeeld en alle recreatieve ontwikkelingen op het grondgebied van andere gemeentes hebben ook invloed op de recreatie en natuur binnen de grenzen van de gemeente Tynaarlo.

Zelfs als we alleen de natuur binnen de grenzen van de gemeente Tynaarlo goede kansen willen geven, zullen we naar de totale ontwikkelingen in het gebied moeten kijken. Recreatie en natuur kunnen prima samengaan, maar dan moet je ook in de politieke besluitvorming daarover de balans wel bewaken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu