Natuurorganisaties zetten stadsbestuur mes op de keel bij bouw nieuwe wijk De Suikerzijde in Groningen. 'Opofferen natuurgebied voor woningbouw is onacceptabel'

Natuurorganisaties dreigen met juridische stappen als de gemeente Groningen de plannen voor de bouw van duizenden woningen in de nieuwe woonwijk De Suikerzijde onverkort doorzet.

Geoorde fuut met jong in de vloeivelden van de voormalige Suikerfabriek.

Geoorde fuut met jong in de vloeivelden van de voormalige Suikerfabriek. Foto Alice Dekker

Zij eisen een nieuw onderzoek naar de mogelijkheiden voor behoud van beschermde soorten die verblijven in de vloeivelden ten westen van de stad. Organisaties als de Natuur- en milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap en Avifauna Groningen vinden de wijze waarop natuurgebied wordt opgeofferd voor woningbouw onacceptabel.

‘Misdaad tegen de natuur’

Directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap sprak zelfs van een ‘misdaad tegen de natuur’. De gemeente wil de geoorde fuut, de watervleermuis, de meervleermuis, maar ook soorten zonder juridische status zoals de oeverzwaluw, een andere verblijfplaats geven. De natuurclubs houden vol dat de alternatieve locatie die de gemeente voor ogen heeft een verre van ideaal woongebied is voor de soorten die van de vloeivelden worden verdreven.

Zij stellen niet alleen nieuw onderzoek voor, maar willen ook dat in een groter gebied wordt gekeken naar locaties voor vervangende natuur. Als het aan de natuurorganisaties ligt, kan eventueel worden gekozen voor twee of drie kleinere gebieden rond de stad. Met de dreiging van juridische stappen willen ze bij toekomstige besprekingen nog een stok achter de deur hebben. Hoe hard de zaak uiteindelijk wordt gespeeld, moet blijken.

‘Blijven praten met natuurorganisaties’

Wethouder Roeland van der Schaaf hoopt er uit te komen met de natuurclubs. ,,We zullen met ze blijven praten.’’ De gemeente is er alles aan gelegen om zo snel mogelijk te bouwen en zit bij De Suikerzijde niet te wachten op vertraging door juridische procedures. De wethouder ziet eventuele gerechtelijke stappen met vertrouwen tegemoet. In de gemeenteraad is volop steun voor De Suikerzijde. Alleen de PVV en de Partij voor de Dieren stemden tegen het plan om 5000 woningen te bouwen, waarmee het voorstel met 40 stemmen voor en 3 tegen werd aangenomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu