Natuurorganisaties zetten stadsbestuur mes op de keel bij bouw nieuwe wijk De Suikerzijde in Groningen. 'Opofferen natuurgebied voor woningbouw is onacceptabel'

Natuurorganisaties dreigen met juridische stappen als de gemeente Groningen de plannen voor de bouw van duizenden woningen in de nieuwe woonwijk De Suikerzijde onverkort doorzet.

Geoorde fuut met jong in de vloeivelden van de voormalige Suikerfabriek.

Geoorde fuut met jong in de vloeivelden van de voormalige Suikerfabriek. Foto: Alice Dekker

Zij eisen een nieuw onderzoek naar de mogelijkheiden voor behoud van beschermde soorten die verblijven in de vloeivelden ten westen van de stad. Organisaties als de Natuur- en milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap en Avifauna Groningen vinden de wijze waarop natuurgebied wordt opgeofferd voor woningbouw onacceptabel.

‘Misdaad tegen de natuur’