Nedersaksenlijn zit in de gevarenzone. ambtenaren zien geen meerwaarde in deze spoorverbinding

Nedersaksenlijn.

De aanleg van een spoorlijn Stadskanaal-Emmen als onderdeel van een Nedersaksenlijn tussen Groningen en Twente is niet kansrijk.

Dat staat in de regionale versie van de Landelijke Netwerkuitwerking Spoor. In dit ambtelijke stuk dat naar politieke bestuurders gaat, wordt de waarde van deze verbinding voor de lange termijn als onvoldoende beoordeeld. De seinen voor dit deel van de Nedersaksenlijn zijn letterlijk op rood gezet.

In het overleg van ambtenaren, spoorwegbeheerder ProRail en treinvervoerders, kwam naar voren dat de verbinding in vergelijking met benodigde verbeteringen aan het spoor in de Randstad lager scoort. Zeker als gekeken wordt naar het aantal reizigers, de problemen op het landelijk spoornetwerk en de mogelijkheid om gaten in trajecten te dichten met busvervoer. De kansen die nieuw spoor kan bieden voor de economische ontwikkeling van een regio tellen minder zwaar.

Tijdens het regionaal overleg in Noord- en Oost-Nederland werd benadrukt dat het uiteindelijk wel de Haagse politiek is die het laatste woord heeft. De vraag is in hoeverre noordelijke bestuurders de Nedersaksenlijn hoog op hun politieke agenda hebben en bereid zijn om ervoor te vechten. De provincie Groningen heeft de Nedersaksenlijn genoemd in het coalitieakkoord. Er moet onderzoek naar worden gedaan.

Gemeenten blijven lobbyen

Wethouder Henk van der Goot van Westerwolde kent het ambtelijk stuk en noemt dat diep teleurstellend. ,,We hadden vanwege dat stuk al overleg gepland met de andere betrokken gemeenten Veendam, Stadskanaal, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden en Hardenberg maar dat is uitgesteld wegens de crisis. Duidelijk mag zijn dat we lobbyen om de seinen voor de lijn op groen te krijgen. Niet alleen voor de bereikbaarheid maar ook voor de sociaal-economische ontwikkeling van deze regio is deze voorziening heel belangrijk. Waarbij wij als Westerwolde willen dat hij via Ter Apel gaat lopen.’’

‘Niet fluiten naar toekomstkansen’

Dat laatste wil Henk Kwak ook. Hij is voorzitter van de Stichting Nedersaksenlijn die is opgericht door ondernemers in Ter Apel en zich sterk maakt voor de verbinding. ,,We worden gesteund door ondernemers uit de andere gemeenten en lobbyen volop. Zo staat voor maart een bijeenkomst gepland in Hardenberg waarvoor we ook Tweede Kamerleden uitnodigen. Het kan niet zo zijn dat wij steeds langs de meetlat van de Randstad moeten fluiten naar onze toekomstkansen.’’

Dat is nog niet gebeurd. De gemeente Groningen heeft belang bij snelle treinverbindingen tussen de gebieden Groningen-Assen en Twente. Het bevordert de uitwisseling tussen universiteiten en bedrijven in deze regio’s. Om de koppeling tussen economisch kansrijke gebieden te maken, hoopt de gemeente op verbetering van het treinvervoer.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu