Nederzetting van 2100 jaar oud gevonden bij aanleg stroomsnelweg tussen Eemshaven en Vierverlaten

De vindplaats vanuit de lucht. Foto: Tennet

Tijdens de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten in Groningen zijn restanten gevonden van een naar schatting 2100 jaar oude nederzetting. Het gaat onder andere om potscherven en een paardenschedel, meldt netbeheerder TenneT, die de nieuwe verbinding aanlegt.

Archeologen hebben de nederzetting in de buurt van Westerwijtwerd aangetroffen en onderzocht. Het gaat in ieder geval niet om restanten van Romeinen, maar van andere, inheemse volkeren. De Romeinen waren 2100 jaar geleden wel in grote delen van Nederland aanwezig, maar niet in wat nu Noord-Nederland is.

Opgeslagen in Noordelijk Archeologisch Depot